B2CG76K1 - 206 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4

DEMONTAŻ/MONTAŻ CZUJNIK PRĘDKOŚCI NA WEJŚCIU AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW (AL4)

1 - DEMONTAŻ

UWAGA : nie opróżniać skrzyni biegów .

Odłączyć akumulator .

Zdemontować :


Zdemontować 2 śrub (1) (Mocowanie złącza modułowego na skrzyni biegów) .

Odłączyć złącze modułowe (2) .


Wyciągnąć złącze 3 ścieżkowe (4) ze złącza modułowego .

UWAGA : czujnik prędkości na wejściu skrzyni biegów .

Zdemontować :

2 - MONTAŻ

Wymienić okrągły uszczelniający pierścień czujnika (5) .

Zamontować :

Podłączyć złącze modułowe (2) .

Zamontować :

Podłączyć akumulator .