B2CG77K1 - 206 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4

DEMONTAŻ/MONTAŻ CZUJNIK PRĘDKOŚCI NA WYJŚCIU SKRZYNI BIEGÓW

1 - DEMONTAŻ

UWAGA : nie opróżniać skrzyni biegów .

Odłączyć zacisk + akumulatora .


UWAGA : mocowanie złącza (3) jest delikatne .

Zdemontować :

2 - MONTAŻ

Wymienić okrągły uszczelniający pierścień czujnika (2) .

Zamontować :

Podłączyć zacisk + akumulatora .