B2CG78K1 - 206 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4

DEMONTAŻ/MONTAŻ STYCZNIK WIELOFUNKCYJNY

1 - DEMONTAŻ

Umieścić dźwignię wyboru w położeniu N .

Zdemontować filtr powietrza .


Zdemontować :

2 - MONTAŻ

Sprawdzić stan uszczelki na obudowie skrzyni biegów .

Naprawić (w razie konieczności) .

Zamontować wielofunkcyjny stycznik .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

WYREGULOWAĆ .