B2CG79K1 - 206 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4

REGULACJA STYCZNIK WIELOFUNKCYJNY


Wałek zmiany biegów w położeniu N .

Odblokować śruby (1) .

Umieścić wielofunkcyjny stycznik do oporu na śrubie (A) .

Połączyć do styków uniwersalny miernik ustawiony jako omomierz .

Obrócić wielofunkcyjny stycznik, aż do zamknięcia obwodu pomiędzy stykami(R = 0 ę) .


W takim położeniu oznaczyć położenie wielofunkcyjnego stycznika (B) w stosunku do obudowy automatycznej skrzyni biegów (C) .

Kontynuować obracanie, aż do otwarcia obiegu pomiędzy stykami .

W takim położeniu zrobić kolejne oznaczenie położenia (D) na obudowie automatycznej skrzyni biegów .

Obrócić wstecz, aby ustawić oznaczenie (B) między 2 oznaczeniami (C) i (D) (położenie średnie) .

W takim położeniu, zablokować śruby mocujące (1) wielofunkcyjnego stycznika .

Sprawdzić zgodność między położeniem dźwigni zmiany biegów a wyświetlaczem w zestawie wskaźników .