B2CG80K1 - 206 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4

DEMONTAŻ/MONTAŻ ELEKTROZAWÓR STEROWANIA WYDAJNOŚCIĄ WYMIENNIKA

1 - DEMONTAŻ

UWAGA : nie opróżniać skrzyni biegów .

Odłączyć akumulator .

Zdemontować :


Zdemontować 2 śrub (1) (Mocowanie złącza modułowego na skrzyni biegów) .

Odłączyć złącze modułowe (2) .


Wyjąć złącze 3 ścieżkowe niebieskie (3) ze złącza modułowego (2) .

Zdemontować :

2 - MONTAŻ

Wymienić dwa okrągłe pierścienie uszczelniające elektrozaworu sterowania wydatkiem wymiennika (4) .

Zdemontować :

Podłączyć złącze modułowe (2) .

Zamontować :

Podłączyć akumulator .