B2CG81K1 - 206 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4

DEMONTAŻ/MONTAŻ CZUJNIK PRĘDKOŚCI POJAZDU PROAKTYWNA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW (AL4)

1 - DEMONTAŻ

UWAGA : nie opróżniać skrzyni biegów .

Odłączyć zacisk + akumulatora .

Ustawić pojazd na podnośniku .

Odłączyć złącze czujnika prędkości pojazdu (2) .


Zdemontować :

2 - MONTAŻ

Wymienić okrągły uszczelniający pierścień czujnika (2) .

Zamontować :

Podłączyć złącze czujnika prędkości pojazdu (2) .

Podłączyć zacisk + akumulatora .