B2CG82K1 - 206 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4

DEMONTAŻ/MONTAŻ CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW

1 - DEMONTAŻ

UWAGA : nie opróżniać skrzyni biegów .

Zdemontować :


Zdemontować 2 śrub (1) (Mocowanie złącza modułowego na skrzyni biegów) .

Odłączyć złącze modułowe (2) .


Wyciągnąć złącze 3 ścieżkowe zielone (3) ze złącza modułowego .

Zdemontować :

2 - MONTAŻ

Wymienić okrągły uszczelniający pierścień czujnika (4) .

Zamontować :

Podłączyć złącze modułowe (2) .

Zamontować :

Podłączyć akumulator .