B2CG83K1 - 206 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4

DEMONTAŻ/MONTAŻ CZUJNIK TEMPERATURY OLEJU AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW PROAKTYWNA (AL4)

1 - DEMONTAŻ

ZDEMONTOWAĆ BLOK HYDRAULICZNY .


UWAGA : aby wymienić czujnik temperatury oleju (1), należy koniecznie wymienić zespół wiązki elektrycznej bloku hydraulicznego .


Wyciągnąć złącze 12 stykowe żółte (3) złącza modułowego (5) .

Zdemontować spinkę (4) .

Wyciągnąć zespół wiązki od strony bloku hydraulicznego .

2 - MONTAŻ

Podczas montażu wiązki należy przestrzegać jej poprowadzenia jak również ułożenia w korytkach, aby uniknąć wszelkiego zaciśnięcia podczas montażu bloku hydraulicznego .

Zamontować :

WYKONAĆ REGULACJĘ WEWNĘTRZNEGO STEROWANIA WYBIERANIEM .

Zamontować :

3 - REGULACJA WEWNĘTRZNEGO STEROWANIA WYBIERAKA

KONIECZNIE : wykonać regulację przy każdej naprawie i operacji serwisowej w bloku hydraulicznym lub wewnętrznym sterowaniu wybieraniem .


Regulacja odbywa się przy zdemontowanej obudowie bloku hydraulicznego (10) i odłączonym sterowaniu linką .

Ustawić dŒwignię (8) w położeniu 2 i przytrzymać ją w naprężeniu mechanicznym w trakcie trwania operacji .

UWAGA : aby uzyskać pozycję 2 dŒwigni (8) przesunąć ją do oporu w kierunku przedniej części pojazdu .

Poluzować śrubę pierścieniową (9) .

Umieścić rolkę A płytki (7) w wycięciu ustawczym 2 wycinka z wyżłobieniami (6) .

Zdemontować śrubę (10) .


Doprowadzić przyrząd [13] do zetknięcia na szerokości płytki (7) na poziomie śruby (10) .

Zablokować zespół przy pomocy pokrętła śruby regulującej [1] .

Dokręcić śrubę (9) 0,9 danm .

Zdemontować przyrządy [12] - [13] .

Zamontować śrubę (10) : Dokręcanie na 0,75 danm .

KONIECZNIE : upewnić się, czy sterowanie wybieraniem prędkości działa prawidłowo we wszystkich położeniach; nie powinno być nad-skoku dŒwigni w położeniu 2 + WYKONAĆ REGULACJĘ STYCZNIKA WIELOFUNKCYJNEGO .