B2CI05K1 - 206 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4

WYMIANA (SPUST) PŁYNU/NAPEŁNIENIE/KONTROLA POZIOMU OLEJ

1 - WSTĘP

Proaktywna skrzynia biegów (AL4) jest trwale smarowana .

Wystarczy jedna kontrola poziomu oleju po 60000 km .

Oprócz tego, automatyczna skrzynia biegów posiada system pomiarowy jakości oleju .

Kalkulator proaktywnej skrzyni biegów AL4 posiada czujnik zużycia oleju .

Dla takiego samego okresu czasu, licznik odnotowuje przyrost określonej liczby jednostek (zużycia) w zależności do temperatury skrzyni biegów .

Gdy licznik jest w stanie nasycenia kalkulator skrzyni biegów informuje klienta migotaniem kontrolek sport i Śnieg w zestawie wskaŒników o pojawieniu się błędu .

Przy pomocy przyrządu diagnostycznego mechanik sprawdza, czy konieczna jest wymiana oleju skrzyni biegów .

Jeżeli podczas naprawy dolano do skrzyni biegów więcej niż 0,5 litra(ów) nowego oleju, należy wykonać aktualizację licznika zużycia oleju za pomocą przyrządu diagnostycznego .

KONIECZNIE : w przypadku wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów, po uprzednim migotaniu kontrolek sport i Śnieg, z jednoczesną informacją na przyrządzie diagnostycznym: opróżnić = tak + licznik nasycony przy jednostkach, wypełnić kartę automatycznej skrzyni b ; patrz info service : procedura naprawy BVA 4HP20 / AL4 / MB3 numer 425 i 399 .

2 - WYMIANA (SPUST) PŁYNU

UWAGA : zamontowana skrzynia biegów ; opróżnianie jest częściowe, wylewa się około 4 litra(ów) .


Olej z gorącej skrzyni biegów : Zdemontować śrubę (1) (6 kątny 27 mm) .

3 - NAPEŁNIENIE

KONIECZNIE : należy użyć wyłącznie oleju ESSO LT 71141 .


ZDEMONTOWAĆ KOREK (2) PRZY POMOCY PRZYRZĄDU [23] .

KONIECZNIE : nie demontować śruby (3) .

NAPEŁNIĆ SKRZYNIĘ BIEGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU [22] .

Ilość oleju do wlania :

KONIECZNIE : jeżeli podczas naprawy dolano do skrzyni biegów więcej niż 0,5 litra(ów) nowego oleju, należy wykonać aktualizację licznika zużycia oleju za pomocą przyrządu diagnostycznego ; postępować zgodnie z procedurą kontroli poziomu oleju .

4 - KONTROLA

KONIECZNIE : należy użyć wyłącznie oleju ESSO LT 71141 .

4 - 1 - WSTĘPNE WARUNKI

Przy pomocy przyrządu diagnostycznego sprawdzić, czy nie pojawił się błąd .

Umieścić pojazd na podnośniku z 4 kolumnami .

DŒwignia zmiany biegów w położeniu P (Bez hamulca ręcznego) .

Podłączyć przyrząd diagnostyczny .

Wybrać funkcję pomiaru parametrów .


Zdemontować korek wlewu (2) .

KONIECZNIE : DODAĆ 0,5 LITRA(ÓW) OLEJU ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU [22] .

UWAGA : nie demontować śruby (3) .

Przy pracującym silniku : Podgrzać olej skrzyni biegów aż do temperatury zawierającej się między 58° C i c .


Przy pracującym silniku : Zdemontować korek kontroli poziomu oleju (4) (6 kątny 19 mm) .

Olej wypływa jednolitym strumieniem, następnie kropla za kroplą, poziom jest prawidłowy .

KONIECZNIE : aktualizacja licznika zużycia oleju .

Olej spływa kropla po kropli lub nie wypływa wcale :

KONIECZNIE : trzeba bezwzględnie dolać 0,5 litr(ów) oleju przed realizacją procedury .