B2CM36K1 - 206 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4

PROCEDURA NAPRAWY AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW MB3/4HP20/PROAKTYWNA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW (AL4)

1 - WSTĘP

Aby zredukować nie uzasadnione wymiany części, w szczególności skrzyni biegów, prosimy was o przestrzeganie następującej procedury .

2 - PROCEDURA NAPRAWY

UWAGA : wykonać fotokopię karty zezwolenia na wymianę lub obsługę serwisową .

KONIECZNIE : nie rozpoczynać naprawy skrzyni biegów bez odpowiedniego oprzyrządowania .

2 - 1 - NIEZBĘDNE PRZYRZĄDY

DIAG 2000 lub TEP 92 .

Zewnętrzny(e) zestaw(y) naprawcze(y) :

Broszura "półosie" w segregatorze mechanicznym i/lub kontrola naprawy i regulacji w segregatorze diagnostyki danego pojazdu .

2 - 2 - NAPRAWA

etap test / czynnoŚĆ / wynik wartoŚĆ tak nie
1 czynnoŚĆ
rozmowa z klientem w celu zapoznania się z objawami nieprawidłowego działania
- 2 -
2 czynnoŚĆ
sprawdzać, czy nie ma wycieku oleju na zewnątrz (ryzyko obniżenia się poziomu)
- 3 -
3 test
nieprawidłowości
- 4 5
4 wynik
analiza wyników
kontrola uszkodzonych elementów
wykonać fotokopię karty zezwolenia na wymianę lub obsługę serwisową
- - -
5 test
proaktywna automatyczna skrzynia biegów (AL4)
- 6 7
6 wynik
kontrola (A)
- - -
7 czynnoŚĆ
kontrolować stan i poziom oleju
- 8 -
8 test
nieprawidłowości
- 9 10
9 wynik
analiza wyników
kontrola uszkodzonych elementów
wypełnić i wysłać kartę zezwolenia na wymianę lub obsługę serwisową
- - -
10 czynnoŚĆ
odczytać błędy
test globalny
- 11 -
11 test
możliwy dialog
- 13 12
12 wynik
wypełnić i wysłać kartę zezwolenia na wymianę lub obsługę serwisową
- - -
13 test
obecność błędu
- 14 15
14 wynik
analiza wyników
kontrola uszkodzonych elementów
wypełnić i wysłać kartę zezwolenia na wymianę lub obsługę serwisową
- - -
15 wynik
kontrola (B)
- - -

kontrola (A)
etap test / czynnoŚĆ / wynik wartoŚĆ tak nie
1 czynnoŚĆ
kontrola (A)
- 2 -
2 czynnoŚĆ
odczytać błędy
- 3 -
3 test
możliwy dialog
- 5 4
4 wynik
wypełnić i wysłać kartę zezwolenia na wymianę lub obsługę serwisową
- - -
5 test
obecność błędu
test globalny
- 6 7
6 wynik
kontrola (B)
- - -
7 test
należy wymienić olej
(pomiary parametrów)
- 8 9
8 wynik
zrobić wymianę oleju i uaktualnić licznik zużycia oleju
- - -
9 wynik
kontrola (B)
- - -

kontrola (B)
etap test / czynnoŚĆ / wynik wartoŚĆ tak nie
1 czynnoŚĆ
kontrola (B)
- 2 -
2 test
automatyczna skrzynia biegów 4HP20
- 4 3
3 czynnoŚĆ
wykonać inicjację ("uczenie pedału")
- 4 -
4 czynnoŚĆ
wykonać jazdę próbną z przyrządem diagnostycznym
(pomiary parametrów)
- 5 -
5 test
wartość(ci) błędna(e)
- 6 7
6 wynik
analiza wyników
kontrola uszkodzonych elementów
wypełnić i wysłać kartę zezwolenia na wymianę lub obsługę serwisową
- - -
7 test
kontrola prawidłowa
- - -

Po analizie i ewentualnej naprawie, dostarczyć prawidłowo wypełnioną kartę zezwolenia na wymianę lub obsługę serwisową do odpowiedniego ośrodka pilotującego :

UWAGA : w przypadku sieci export, skontaktować się ze stałym korespondentem technicznym .

W przypadku wymiany skrzyni biegów, dołączyć do niej kartę zezwolenia na wymianę lub obsługę serwisową .

2 - 3 - TERMIN NAPRAWY

Pojazd unieruchomiony : W przypadku braku odpowiedzi z platformy przed upływem 24 godzin, zezwala się na wymianę niezbędnych części .

Pojazd nie jest unieruchomiony : Termin odroczony o 72 godzin .