B2CQ03K1 - 206 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4

PREZENTACJA PRZYRZĄDY PÓŁOSIE


[1] Trzpień ustawczy automatycznej skrzyni biegów (-).0338-A .


[2] Drążki do demontażu-montażu przekładni hydraulicznej (konwertera) (-).0338-B (Współczynnik 2) .

[3] Korek do wprowadzania na wcisk uszczelki kołnierzowej obudowy przekładni hydraulicznej (konwertera) (-).0338-F .

[4] Zaczep do ściągania uszczelki kołnierzowej przekładni hydraulicznej (konwertera) (-).0338-G .


[5] Ściągacz uszczelki prawej półosi (-).0338-C .


[6] Ściągacz przegubu (-).0338-E .


[7] Korek do montażu uszczelniacza półosi (-).0338-H1 (lewa strona) .

[8] Prowadnica do montażu uszczelki lewej półosi (-).0338-H2 .


[9] Korek do montażu uszczelniacza półosi (-).0338-J1 (prawa strona) .

[10] Prowadnica do montażu uszczelki prawej półosi (-).0338-J2 .


[11] Korek do wprowadzania na wcisk uszczelki osi zmiany biegów (-).0338-K .


[12] Śruba blokująca (-).0338-M1 .

[13] Podkładka regulacyjna listwa z wgłębieniami (-).0338-M2 .


[14] Przyrząd do usuwania uszczelki osi zmiany biegów (-).0338-N1 .

[15] Ściągacz uszczelki osi zmiany biegów(-).0338-N2 .


[16] Tuleja do demontażu i montażu osi wspornika automatycznej skrzyni biegów (-).0338-P .


[17] Korki zabezpieczające obudowę i wymiennik (-).0338-R .


[18] Szpilka podtrzymująca konwerter (-).0338-U (EW10) .

[18] Szpilka podtrzymująca konwerter (-).0338-V (Dla 307) .


[19] Trzpień podtrzymujący konwerter (-).0338-D (XU) .


[20] Trzpień podtrzymujący konwerter (-).0338-S (TU) .


[21] Poprzeczna belka podtrzymująca zespół napędowy (-).0009 .


[22] Cylinder do napełniania (-).0341 .


[23] Klucz odkręcania korka spustowego (-).1402 .


[24] Wiązka kontrolna (-).0338-L .


[25] Szczypce do elastycznych opasek obiegu chłodzenia (-).0165 .


[26] Przyrząd do unieruchamiania piasty (-).0606-AY .

[27] Ściągacz przegubu (-).0709 .


[28] Dźwignia wypinająca przegub kulisty zwrotnicy (-).0622 .


[29] Szczypce do zbrojonych węży (-).1512 (Współczynnik 2) .


[30] Żuraw warsztatowy .

[31] Łańcuch do podnoszenia (-).0102-M .

[32] Łączniki (Współczynnik 2) .


[33] Poprzeczna belka podtrzymująca zespół napędowy (-).0011 .


[34] Luzy 2 prętów podtrzymujących sprężyny (-).918-Z .


[35] Przyrząd do blokowania (-).0313-C .


[36] korek do montażu prawej uszczelki na wylocie mostu (-).0317-U .

[37] korek do montażu lewej uszczelki na wylocie mostu (-).0317-T .