B2FG08K1 - 206 SKRZYNIA BIEGÓW BE4

DEMONTAŻ/MONTAŻ PÓŁOSIE

1 - PRZYRZĄDY SPECJALNE


[1]Luzy 2 prętów podtrzymujących sprężyny (-).0918 Z .


[2] przyrząd do unieruchamiania piasty (-).0606 AY .


[3] Dźwignia wypinająca przegub kulisty zwrotnicy (-).0622 .


[4] Korki do montażu uszczelniaczy półosi na wylocie mostu (-). 0317 T, (-).0317 U .

2 - DEMONTAŻ

Używać mostu podnośnika z dwiema kolumnami .


Umieścić pręty podtrzymujące sprężyny [1] .


Zdemontować :

Uniemożliwić obrót piasty przy pomocy przyrządu [2] .

Demontować nakrętkę (3) .

Unieść pojazd .

Spuścić olej ze skrzyni biegów .


Poluzować nakrętki (4) (Maksymalnie) .

Obrócić śruby o ćwierć obrotu .


Zdemontować śrubę (5) .

Zdjąć przegub kulisty zwrotnicy (Przy pomocy przyrządu [3]) .

Unieruchomić dolny wahacz w dolnym położeniu (użyć tulei A) .


Wyciągnąc półoś piasty .

Zdemontować półoś .


Zdjąć owiewkę (6) .

3 - MONTAŻ


Sprawdzić :

NAPRAWA PÓŁOSI GLAENZER SPICER .

NAPRAWA PÓŁOSI PSA .

Oczyścić i posmarować wielofunkcyjnym smarem TOTAL 3945 rowki piasty i półosi od strony koła .

Oczyścić i posmarować wielofunkcyjnym smarem TOTAL 3945 pierścień zewnętrzny łożyska tocznego (9) i jego gniazdo w dolnym prawym wsporniku silnika .

Regularnie wymieniać uszczelniacze krawędziowe przy pomocy korków do montażu .

Wypełnić smarem obszar między krawędziami .

Zamontować półoś na mechanizmie różnicowym .


Prawa strona ; Umieścić dławicę w przewężeniu (C) .


Zamontować :

Zdemontować przyrząd [3] .


Dokręcić wstępnie nakrętkę łożyska (4) na 0.7 danm .

Dokręcić drugą nakrętkę łożyska (4) na 1.35 danm .

Uzupełnić dokręcenie pierwszej nakrętki do 1.35 danm .


Powlec smarem typu MOLYKOTE D321R powierzchnię i gwinty nakrętki (3) .

Uniemożliwić obrót piasty przy pomocy przyrządu [2] .

Moment dokręcania nakrętki (3) :

Zamontować :

Dokręcić śruby kół na 8.5 danm .

NAPEŁNIĆ I SPRAWDZIĆ POZIOM W SKRZYNI BIEGÓW .