B2FG0BK1 - 206 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4

DEMONTAŻ/MONTAŻ PÓŁOSIE

1 - DEMONTAŻ

UWAGA : automatyczna skrzynia biegów AL4 jest szczelna; nie ma potrzeby opróżniania jej do tej operacji .

Używać mostu podnośnika z dwiema kolumnami, Aby ułatwić operację .

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4


UMIEŚCIĆ PRĘTY PODTRZYMUJĄCE SPRĘŻYNY [1] .

WSZYSTKIE TYPY

Zdemontować koła .

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4


UNIEMOŻLIWIĆ OBRÓT PIASTY PRZY POMOCY PRZYRZĄDU [26] .

Demontować nakrętkę (1) .

Unieść pojazd .


WSZYSTKIE TYPY

Prawa półoś :

Przekręcić mocowania o ćwierć obrotu .

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4


Zdemontować śrubę (3) .

Zdjąć przegub kulisty zwrotnicy (PRZY POMOCY PRZYRZĄDU [28]) .

Umieścić nakrętkę lub piastę (A) w celu unieruchomienia dolnego wahacza w dół .

Prawa półoś :

Lewa półoś :

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4


Wyciągnąc półoś piasty .

Zdemontować półoś .

2 - MONTAŻ


Sprawdzić :

Naprawić Jeżeli zachodzi konieczność (Skonsultować broszurę: "Naprawa półosi" ; Segregator przeglądu elementów) .

Wyczyścić i powlec smarem wielofunkcyjnym rowki piasty oraz półosi od strony koła jak również rowki kół centralnych mechanizmu różnicowego oraz półosi od strony mostu .

Prawa półoś :


Podczas montażu prawej półosi kontrolować :

3 - MOMENT(Y) DOKRĘCANIA

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4

Nakrętka łożyska półosi : 1 danm .

Nakrętka półosi : 24,5 danm .

Śruby kół : 8,5 danm .

Nakrętka przegubu kulistego zwrotnicy na 4,5 danm .