B2FH00K1 - 206

WYMIANA MIESZKI PÓŁOSI TYP GLAENZER SPICER (GKN)

UWAGA : operacja ta może się odbywać dwoma różnymi sposobami, w zależności od dostępnych narzędzi .

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE

1 - 1 - PIERWSZA METODA


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[1] wspornik półosi (-).0403-R (-).0403-R


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[2] pierścień podtrzymujący półoś 72 mm (-).0410-D 4101-T


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[3] pierścień podtrzymujący półoś 65 mm (-).0410-F 4518-T

1 - 2 - DRUGA METODA


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[4] przyrząd do montowania mieszka od strony mostu napędowego ze wspornikami z blachy dla wszystkich typów (-).0410-M (-).0410-M

1 - 3 - PIERWSZA I DRUGA METODA


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[5] szczypce opaskowe clic (-).0409 4178-T


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[6] szczypce do opasek : OETIKER (-).0408 4151-T

2 - WYMIANA MIESZKA OD STRONY SKRZYNI BIEGÓW

2 - 1 - PIERWSZA I DRUGA METODA


Umieścić odrobinę kleju na powierzchni (A) .

W przypadku wałów napędowych nie posiadających przewężenia (C), Oznaczyć położenie mieszka (B) .

2 - 2 - PIERWSZA METODA


Umieścić półoś w imadle przy pomocy przyrządów [1] i [2] lub [3] w zależności od średnicy obudowy krzyżaka .

Za pomocą szczypiec zdjąć obudowę krzyżaka (1) .


Zdemontować :


Zdemontować pierścień sprężynujący (5) .

Oznaczyć położenie krzyżaka względem wału .


Zdemontować :

Usunąć maksymalną ilość starego smaru .

KONIECZNIE : nie używać rozpuszczalnika .


Zamontować :

Napełnić mieszek całym smarem znajdującym się w zestawie naprawczym .

Zamontować :


Zamontować obudowę krzyżaka (6) .


Mieszek z pierścieniem umożliwiającym wyrównywanie ciśnienia do atmosferycznego :

Mieszek bez pierścienia umożliwiającego wyrównywanie ciśnienia do atmosferycznego :

2 - 3 - DRUGA METODA


Umieścić półoś na przyrządzie [4] .

Za pomocą szczypiec zdjąć obudowę krzyżaka (1) .

Pozostałe czynności wykonywać tak samo, jak w przypadku pierwszej metody .

Po zamontowaniu, ustawić mieszek za pomocą śrub (9) .

Ścisnąć umiarkowanie wałek napędowy (2) za pomocą śruby (10) .

Zamontować obudowę krzyżaka za pomocą młotka i przecinaka .

Pozostałe czynności wykonywać tak samo, jak w przypadku pierwszej metody .

3 - WYMIANA MIESZKA OD STRONY KOŁA

Zdemontować mieszek od strony mostu .


W przypadku wałów napędowych nie posiadających przewężenia (C), Oznaczyć położenie mieszka (B) .

Zdemontować :

Usunąć maksymalną ilość starego smaru .

KONIECZNIE : nie używać rozpuszczalnika .

Założyć nowy mieszek .

Ustawić mieszek zgodnie z oznaczeniem, wykonanym przy demontażu lub w swoim przewężeniu .

Za pomocą elektrody spawalniczej (12), odpowietrzyć wnętrze mieszka .

Zdemontować elektrodę spawalniczą (12) .

Dokręcić opaski (11) za pomocą szczypiec [5] lub [6] .