B2FH01K1 - 206

WYMIANA MIESZKI PÓŁOSI TYP PSA

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[1] ściągacz bezwładnościowy (-).0316-A 1671-T


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[2a] ściągacz tulejowy gwintowany (-).0410-A 4083-T
[2b] ściągacz tulejowy gwintowany (specyficzny BOXER/JUMPER) (-).0410-L (-).0410-L


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[3] zabezpieczenie krzyżaków (-).0410-J (-).0410-J


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[4] szczypce opaskowe clic (-).0409 4178-T


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[5] szczypce do opasek : OETIKER (-).0408 4151-T

1 - 1 - CECHY SZCZEGÓLNE : MIESZEK ZE WSPORNIKAMI Z BLACHY


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[6] przyrząd do montowania mieszka od strony mostu napędowego ze wspornikami z blachy dla wszystkich typów (-).0410-M (-).0410-M

2 - WYMIANA MIESZKA OD STRONY KOŁA

UWAGA : operacja ta odbywa się na półosiach zamontowanych w pojeŒdzie .


Umieścić odrobinę kleju na powierzchni (A) .


W przypadku wałów napędowych nie posiadających przewężenia (C), Oznaczyć położenie mieszka (B) .

Zdemontować opaski (1) .


Zdemontować czaszę (2) za pomocą przyrządów [1] i [2] .


Zdemontować :

Usunąć maksymalną ilość starego smaru .

KONIECZNIE : nie używać rozpuszczalnika .

Zamontować :


Założyć opaskę na sprężynującym pierścieniu zabezpieczającym, aby ułatwić wciśnięcie czaszy .


Zamontować czaszę (2) na wałku za pomocą przyrządów [1] i [2] .

Zdemontować obejmę (6) .

Napełnić mieszek całym smarem znajdującym się w zestawie naprawczym .

Ustawić mieszek i opaski podtrzymujące .


Za pomocą elektrody spawalniczej (7), odpowietrzyć wnętrze mieszka (Z wyjątkiem mieszków wyposażonych w pierścień umożliwiający wyrównywanie ciśnienia do atmosferycznego) .

Zdemontować elektrodę spawalniczą (7) .

Dokręcić opaski (8) za pomocą szczypiec [4] lub [5] .

3 - WYMIANA MIESZKA OD STRONY SKRZYNI BIEGÓW


Umieścić odrobinę kleju na powierzchni (A) .

ZDEMONTOWAĆ MIESZEK OD STRONY KOŁA .

W przypadku wałów napędowych nie posiadających przewężenia (C), Oznaczyć położenie mieszka (B) .

Zdemontować :


Zamontować osłonę krzyżaków .

Usunąć maksymalną ilość starego smaru .

KONIECZNIE : nie używać rozpuszczalnika .

Zamontować :

Napełnić mieszek całym smarem znajdującym się w zestawie naprawczym .

Ustawić mieszek i opaski podtrzymujące .


Mieszek z pierścieniem umożliwiającym wyrównywanie ciśnienia do atmosferycznego :

Mieszek bez pierścienia umożliwiającego wyrównywanie ciśnienia do atmosferycznego :

3 - 1 - CECHY SZCZEGÓLNE : MIESZEK Z WYMIENNYM LUB ZAGNIATANYM WSPORNIKIEM Z BLACHY

Mieszek z wymiennym wspornikiem z blachy : Napełnić mieszek całym smarem znajdującym się w zestawie naprawczym .


Zamontować :


Za pomocą śrub (15) przymocować blaszany wspornik (17) .

Ścisnąć wspornik z blachy (15) za pomocą śruby (18) .

Zamontować wspornik na wałku napędowym przy pomocy przecinaka .

Mieszek ze odejmowalnym wspornikiem z blachy : Napełnić mieszek całym smarem znajdującym się w zestawie naprawczym .

Kolejne czynności wykonywać zgodnie z poprzednią metodą .