B2FH02K1 - 206

WYMIANA ŁOŻYSKO TOCZNE PÓŁOSI WSZYSTKICH TYPÓW

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[1] wspornik półosi (-).0403-R (-).0403-R


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[2] pierścień podtrzymujący półoś 72 mm (-).0410-D 4101-T


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[3] pierścień podtrzymujący półoś 65 mm (-).0410-F 4518-T


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[4] zabezpieczenie krzyżaków (-).0410-J1
(-).0410-J2
(-).0410-J3
(-).0410-J4
(-).0410-J1
(-).0410-J2
(-).0410-J3
(-).0410-J4


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[5a] przyrząd do zakładania króćca adaptacyjnego automatycznej skrzyni biegów MB3 (-).0410-G 4608-TH
[5b] przyrząd do zakładania króćca adaptacyjnego automatycznej skrzyni biegów AL4 (-).0410-K (-).0410-K


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[6] przyrząd do montażu łożyska tocznego (-).0410-BZ 0410-BZ


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[7] naprężacz mechaniczny FACOM U 53 K2 FACOM U 53 K2
[8] przyrząd do odklejania FACOM U 53 T2 FACOM U 53 T2


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[9] ściąg wymiana FACOM U 53 RL FACOM U 53 RL
[10] przejściówka FACOM U 53 H FACOM U 53 H


[11] Zestaw montażowy opasek półosi .


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[12] trzpień do montażu krzyżaka (-).0410-C 4101-T


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[13] szczypce opaskowe clic (-).0409 4178-T


oznaczenie oznaczenie wyrazowe symbol handlowy symbol handlowy
[14] szczypce do opasek : OETIKER (-).0408 4151-T

2 - WYMIANA ŁOŻYSKA TOCZNEGO


Wypiąć uszczelkę od strony skrzyni biegów (A) .


Przy pomocy prasy oraz przyrządu [8], zdemontować jednocześnie pierścień oporowy (2) i łożysko (3) .


Inna procedura :


Zamontować jednocześnie nowe łożysko i nowy pierścień oporowy przy pomocy przyrządu [6] .


Zamontować nowy okrągły pierścień uszczelniający .

Wyczyścić i nasmarować rowki .

Cechy szczególne : Automatyczna skrzynia biegów .


Ściągnąć tuleję (1) przy pomocy przyrządów [12] i [8] .

Zamontować tuleję przy pomocy przyrządu [5a] lub [5b] :