B2FM00K1 - 206

UŻYTKOWANIE OPASKI (OBEJMY) LIGAREX

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Zestaw montażowy opasek półosi .

2 - NAPRAWA


Przeciągnąć metalową taśmę przez pętlę i załamać ja na około 2 cm (A) .


Rozwinąć taśmę tak, aby starczyło na 2 obroty(ów) wokół części plus około 6 cm .

Przyciąć metalową taśmę .

Przeciągnąć dwa razy metalową taśmę przez pętlę, kierując okrągły otwór do siebie .


Wygiąć lekko taśmę, aby zapobiec jej wyśliŒnięciu się .


Otworzyć szczypce .

Wprowadzić taśmę do najwęższej szczeliny, jeden do dwóch cm powyżej pętli .

Umieścić końcówkę szczypiec w otworze pętli .

Docisnąć taśmę metalową zamykając szczypce .

UWAGA : jeśli taśma nie jest dostatecznie dociśnięta, powtórzyć operację .


PoluŒnić szczypce .

Wyjąć szczypce bokiem .

Przeciąć metalową taśmę przy pomocy szczypiec na 15 mm od pętli .


Podtrzymać taśmę z pętlą przy pomocy szczypiec (B) .

Załamać taśmę metalową pod pętlą przy pomocy innych szczypiec .


Docisnąć pętlę przy pomocy młotka .