B2GT00K1 - 206 DAM OD : 860688

MODYFIKACJA ŚRUBY KÓŁ

1 - CZĘŚCI PODDANE MODYFIKACJI

Koło(a) z lekkiego stopu .

Koło zapasowe .

Śruba koła .

2 - IDENTYFIKACJA


(1) Śruba koła o tzw. mocowaniu mieszanym .

Ta nowa śruba koła tzw. o mocowaniu mieszanym umożliwia dokręcenie kół następujących typów :

2 - 1 - STARY MONTAŻ


(2) Standardowa śruba koła .


(2) Standardowa śruba koła .

(3) Blaszane koło zapasowe .

(4) Koło(a) z lekkiego stopu .

2 - 2 - NOWY MONTAŻ


(1) Śruba koła o mocowaniu mieszanym .

(3) Blaszane koło zapasowe .

(4) Koło(a) z lekkiego stopu .

Zmiana ta pociąga za sobą następujące modyfikacje :

3 - ZAMIENNOŚĆ

Nowe koło z lekkiego stopu dostosowane jest do starej i nowej śruby .

UWAGA : poprzednie koło z lekkiego stopu nie jest kompatybilne z nową śrubą .

Dpr ma w sprzedaży obydwa montaże .