B3BG05K1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ PRZEDNIA SPRĘŻYNA

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] ściągacz do sprężyn (-).0910 AZ .

Widełki dociskowe dolne 2 .

Górna płytka dociskowa 3 .

[4] Pręty podtrzymujące sprężyny (-).0918 Z .

2 - DEMONTAŻ

Zdemontować element zawieszenia .


Umieścić narzędzie [1] w imadle .

Umieścić drugi zwój sprężyny na dolnych widełkach dociskowych [2] .

Dokręcić ściągacz do sprężyn [1] .

Umieścić 2 śrubę w (A) .

Ustawić amortyzator tak by uwolnić 2 sworzeń .

Ścisnąć delikatnie sprężynę .

Odblokować nakrętkę tłoczyska amortyzatora .

Ścisnąć sprężynę aby odczepić dwa sworznie dolnej miseczki .


Zdemontować :

3 - MONTAŻ

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

Systematycznie wymieniać nakrętkę (1) i dokręcać na 4.5 danm .