B3BG06K1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ DRĄŻEK SKRĘTNY (TYŁ)

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] ściągacz bezwładnościowy (-).0316-A .

[2] ślepy amortyzator (-).0539-D .

[3] końcówka (-).0539-C .

2 - DEMONTAŻ

Pojazd na kołach : ZDEMONTOWAĆ AMORTYZATOR .

Zdemontować : Koła .


Zamontować ślepy amortyzator [2] .

Wyregulować długość (1/2 obrotu = 0,5 mm), aby umożliwić swobodne wprowadzenie dwóch osi .

Dokręcić przeciwnakrętkę jak również mocowania ślepego amortyzatora .


Zdemontować :


Zdemontować :


KONIECZNIE : oznaczyć dwoma uderzeniami punktaka (a) i (b) położenie drążka .


Zamontować :

Etap 1 :

Etap 2 :

Podtrzymać wahacz tak by nie wysunął się z drążkiem .

Zdemontować ściągacz i końcówkę .

UWAGA : przed zdemontowaniem amortyzatora zwieszonego, zamontować tak wahacz by utrzymać go w położeniu zbliżonym do wyjściowego .

Zdemontować ślepy amortyzator [2] .


Odczytać wymiar (x) amortyzatora zawieszonego [2] .

3 - MONTAŻ

Wyregulować wartość (2) ślepego amortyzatora :


UWAGA : nie odwracać drążków podczas montażu .

Prawy drążek: okrągłe oznaczenie farbą (A) .

Lewy drążek: dwa okrągłe oznaczenia farbą (B) .

Wyczyścić :

Powlec rowki drążka smarem esso norva 275 .


Wprowadzić drążek poprzez mocowanie wahacza :

UWAGA : drążek nie osadza się swobodnie na całej długości rowków, gdyż końce nie znajdują się w tej samej osi .

Dla końców drążka o parzystej liczbie rowków istnieją dwa położenia diametralnie różne, w których drążek wprowadzony jest swobodnie bez konieczności modyfikacji wysokości wartości położenia nadwozia względem podłoża .

Włożyć drążek aż do oporu przy pomocy narzędzia bezwładnościowego [1], [3] .

Zdemontować ściągacz i końcówkę .

Wypełnić gniazdo smarem esso norva 275 .


NAŁOŻYĆ WARSTWĘ SMARU NA KOŃCÓWKI ROWKÓW DRĄŻKÓW .


NAŁOŻYĆ WARSTWĘ SMARU NA KOŃCÓWKI ROWKÓW DRĄŻKÓW .


Zamontować (Zależnie od operacji) :

Dokręcić śruby (5) na 2 danm .


Zamontować (Zależnie od operacji) :

Dokręcić śruby (7) na 2 danm .