B3BG0BK1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ DRĄŻEK STABILIZATORA (TYŁ)

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Śruby demontażowe (-).0538-C .

[2] trzpień gwintowany (-).0538-H1 .

[3] Podkładka z brązu (-).0538-H2 .

[4] nakrętka (-).0538-H3 .

UWAGA : po każdym użyciu przyrządów, nałożyć środek poślizgowy .

2 - DEMONTAŻ

Zdemontować koła .

2 - 1 - PRAWA STRONA


.

Zdemontować :


.

Powlec gwinty i koniec śruby [1] środkiem poślizgowym .

Dokręcić w dŒwigni aż do zetknięcia z drążkiem .

Kontynuować dokręcanie aż do ściągnięcia dŒwigni .

2 - 2 - Z LEWEJ STRONY


.

Zdemontować :

Wyciągnąć drążek stabilizatora, wyposażony w lewą dŒwignię .

3 - MONTAŻ

KONIECZNIE : sprawdzić, czy dwa amortyzatory są zamontowane czy zdemontowane .

Wprowadzić gwintownik M8 X 125 na gwinty drążka stabilizatora .

UWAGA : starannie wyczyścić rowki drążka oraz dŒwigni .

PODCZAS MONTAŻU, POWLEC SMAREM ROWKI I KOŃCE DRĄŻKA ORAZ WEWNĘTRZNE ROWKI DŒWIGNI .

Po każdym użyciu przyrządów, nałożyć środek poślizgowy na :

Założyć nową uszczelkę (7) na dźwignię .

SILNIK EW10J4


KONIECZNIE : przestrzegać rozmieszczenia uszczelek (7) .

Zewnętrzna średnica uszczelki :


Zamontować dŒwignię na drążku zestawiając liniowo oznaczenie (A) w osi dŒwigni .


Przy pomocy gumowego młotka, wcisnąć dźwignię na drążek stabilizatora .

3 - 1 - Z LEWEJ STRONY


.

Wprowadzić drążek do rury belki poprzecznej .

Wsunąć drążek aż do zetknięcia się blachy dŒwigni na wahaczu .

Zamontować :

Dokręcić śrubę (4) na 3.2 danm .

3 - 2 - PRAWA STRONA


Powlec uszczelniacz półosi smarem KLUBER PROBA .

Założyć nasmarowany trzpień gwintowany [2] .

Założyć dŒwignię i ustawić w taki sposób, aby wycięcie w kole (B) znalazło się na jednej linii z otworem mocującym (C) .


Zamontować :

Dokręcić nakrętkę [4] uniemożliwiając obracanie się śruby .

UWAGA : w przypadku zbyt mocnego dokręcenia, uderzyć dŒwignię właściwą rurą .

UWAGA : uderzyć z drugiej strony - (lewa strona) .

Założyć podkładkę o grubości 1 mm między dŒwignię a wahacz .

KONIECZNIE : zakończyć dokręcanie nakrętki [4] w chwili zetknięcia się dŒwigni z podkładką .

Zdemontować przyrządy .


Zamontować :

Dokręcić śrubę (1) na 3.2 danm .

Zamontować korek (3) .

Ustawić pojazd na kołach .

Dokręcić śruby kół na 8.5 danm .