B3BG0PK1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ PRZEDNIE TULEJE DRĄŻKA AMORTYZATORA

1 - DEMONTAŻ


SILNIK TU

Zdemontować :

Zdemontować :

2 - MONTAŻ

2 - 1 - ŁOŻYSKA DRĄŻKA STABILIZATORA


Drążek stabilizatora jest połączony przegubowo na dwóch elastycznych łożyskach (4) .

Ustawienie boczne i poziome jest zapewnione dzięki dwóm płaskownikom (A) wewnątrz łożyska oraz odciskom (B) na przecięciu drążka .

Kołnierz (3) podtrzymujący zespół .

Odsunąć łożysko .


Zgrać w lini wewnętrzne spłaszczenia (A) z odciskami (B) drążka stabilizatora (jeden z każdej strony) .

2 - 2 - DRĄŻEK STABILIZATORA

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

Moment(y) dokręcania :