B3BH02K1 - 206

ZAKŁADANIE TRZPIENIE PODTRZYMUJĄCE PRZEDNIĄ SPRĘŻYNĘ

1 - MONTAŻ

Podnieść przód pojazdu .


PRZEŁOŻYĆ PRĘTY [34] PRZEZ WNĘTRZE SPRĘŻYNY .


KONIECZNIE : NIECH PRĘTY [34] ZWISAJĄ POPRZEZ WYCIĘCIA .

Ustawić pojazd na kołach .


UWAGA : korzystając z otworu (1) uzyskać zrównanie ustawienia liniowego trzpienia amortyzatora i otworu (2), tak by sprężyna była dobrze wycentrowana .


ZAMONTOWAĆ GÓRNĄ PODKŁADKĘ PRĘTA [34] W GÓRNEJ MISECZCE SPRĘŻYNY .

PRZEKRĘCIĆ PRĘT [34] O 1/4 OBROTU .

UWAGA : SPRAWDZIĆ CZY PODKŁADKI PRĘTÓW [34] SĄ DOBRZE UMIEJSCOWIONE W MISECZCE GÓRNEJ; pociągnąć je do dołu, kwadratowy kształt podkładki musi być dobrze widoczny .


Rozwiązanie 1 :

Rozwiązanie 2 :

Unieść pojazd ze zwisającymi kołami .

2 - DEMONTAŻ

Ustawić pojazd na kołach .


Zdemontować śruby (3) lub gumowe wałki (4) .

WYJĄĆ PRĘTY [34] Z OTWORÓW .

ZAMONTOWAĆ PONOWNIE GÓRNE PODKŁADKI TRZPIENIA [34] W GÓRNEJ MISECZCE SPRĘŻYNY .


PRZEKRĘCIĆ PRĘT [34] O 1/4 OBROTU .

POCIĄGNĄĆ TRZPIEŃ [34] W DÓŁ .


KONIECZNIE : NIECH PRĘTY [34] ZWISAJĄ POPRZEZ WYCIĘCIA .

Podnieść przód pojazdu .

Zdemontować pręty .

Ustawić pojazd na kołach .