B3CG07A1 - 206

NAPRAWA PRZEDNIE PIASTY

1 - PRZYRZĄDY SPECJALNE


[1] Ściągacz FACOM U53 (K2 + T2) .

[2] śruby (-).0621-C .

[3] Płytka oporowa ściągacza łożyska: Średnica 72 mm (-).0621-A .

[3] Płytka oporowa ściągacza łożyska: Średnica 82 mm (-).0621-B .

SILNIK TU


[4] nakrętka (-).0621-D .

[5] podkładka oporowa (-).0621-E .

[6] Ściągacz (-).0621-F .

[7] Końcówka do montażu łożyska (-).0621-G .

WSZYSTKIE TYPY

UWAGA : przed każdym użyciem nasmarować gwinty ściągaczy .

2 - DEMONTAŻ

Zdemontować zwrotnicę .


Zdemontować sprężynujący pierścień zabezpieczający (1) podtrzymujący łożysko przedniej piasty .


Zamocować zwrotnicę w imadle .

Założyć przyrząd [5] .


Założyć przyrząd [6] .

Założyć przyrząd [2] .

Ściągnąć piastę (2) z wewnętrznym koszykiem łożyska (3) .


Zamontować dwie śruby koła na piaście, a następnie umieścić ją w imadle .

Zdemontować pierścień (4) .


Założyć przyrząd [5] .

Założyć przyrząd [1] .

Ściągnąć wewnętrzny koszyk (3) łożyska przy pomocy ściągacza [1] oraz podkładki oporowej [5] .


Umieścić z powrotem wewnętrzny koszyk (3) w gnieŒdzie .

Umieścić przyrząd [3] na blacie prasy .

Zamontować zwrotnicę na przyrządzie [3] .

Doprowadzić do zetknięcia przyrządu [4] z koszykiem łożyska .

Ściągnąć łożysko na prasie .

3 - MONTAŻ

KONIECZNIE : użyć nowe łożysko piasty oraz nowy sprężynujący pierścień zabezpieczający .

KONIECZNIE : nałożyć natryskiem lakier poślizgowy typu >MOLYKOTE 321 R w gnieździe korpusu zwrotnicy przed zamontowaniem łożyska .

KONIECZNIE : nałożyć natryskiem lakier poślizgowy typu >MOLYKOTE 321 R na piastę .

KONIECZNIE : części muszą być czyste i bez śladów zużycia czy uderzenia .


Założyć przyrząd [7] .

Zamontować łożysko w prasie aż do oporu .


Zamontować nowy sprężynujący pierścień zabezpieczający (1), przytrzymujący łożysko w gnieŒdzie .


Założyć przyrząd [4] .

UWAGA : sprawdzić obecność plastikowego pierścienia podtrzymującego koszyki wewnętrzne łożyska, pierścienia tego nie należy demontować wcześniej ręcznie, zostanie on wypchnięty przez montowaną piastę .

Zamontować piastę w prasie aż do oporu .

Zamontować zwrotnicę w pojeŒdzie .