B3DG02K1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ ZAWIESZENIE TYLNE

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Komplet zacisków ustawczych (-).0539 S .

2 - DEMONTAŻ

Pojazd jest na podnośniku .

Wewnątrz pojazdu, zdemontować :

Pod pojazdem , zdemontować :


Podtrzymywać oś tylną za pomocą podnośnika hydraulicznego ustawionego pod belką poprzeczną .


Rozłączyć : Przewody hamulcowe (1) .

Zakorkować przewód po demontażu .

Odłączyć czujniki indukcyjne abs (w zależności od wyposażenia) .

Zdemontować cztery śruby mocujące tylnego zawieszenia .

Wyjąć podnośnik hydrauliczny .

Wyjąć ostrożnie zespół osi tylnej od tyłu samochodu .

3 - MONTAŻ

Podtrzymywać oś tylną za pomocą podnośnika hydraulicznego umieszczonego pod belką poprzeczną (Położyć zespół pod pojazdem) .

UWAGA : nie zgnieść przewodów hamulcowych podczas montażu, poprzez ewentualne zakleszczenie pomiędzy tylnym zawieszeniem a nadwoziem .


Włożyć śruby mocujące nie blokując ich (Zawieszenie tylne) .


Ustawić dwa koniki [1] z przodu tylnej belki poprzecznej w celu jej wycentrowania .

Dokręcić śruby mocujące na 11 danm .

Zdemontować dwa koniki [1] .

Ponownie połączyć : Przewody hamulcowe (1) .

Zamontować :

Dokręcić : Układ wydechowy .

Podłączyć czujniki hamulcowe abs .

Odpowietrzyć hamulce .

Zamocować koło zapasowe .

W środku pojazdu :

KONIECZNIE : w przypadku demontażu - montażu korektora siły hamowania, wyregulować go .