B3DG0LK1 - 206

WYMIANA TYLNE PIASTA - ŁOŻYSKO (TARCZE)

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


Przyrząd do montażu piasty - łożyska zawierający :

2 - ZALECANE NARZĘDZIA


[3] ściągacz trójramienny U20 FACOM .

3 - DEMONTAŻ

Zdemontować tarczę tylnego hamulca .

ABS

Zdemontować czujnik koła .


WSZYSTKIE TYPY

Zdjąć kaptur (1) .


Zdemontować :


Ściągnąć piastę (4) przy pomocy przyrządu [3] .


Ściągnąć wewnętrzny koszyk (5) łożyska przy pomocy ściągacza [3] .

4 - MONTAŻ

Piasta-łożysko jest zespołem nierozłączalnym, należy więc wymieniać go systematycznie po demontażu .


Wyczyścić czop przed montażem .

KONIECZNIE : pamiętać o założeniu pierścienia (6) przed montażem piasty-łożyska .

Dokręcić tuleję [1] na czopie .


Umieścić piastę-łożysko (4) nowe na tulei prowadzącej [1] .

Dokręcić pierścień [2] na tulei prowadzącej [1] .

Dokręcić pierścień [2] aż do momentu gdy piasta-łożysko (4) dojdzie do oporu .

Zdemontować przyrządy .

Zamontować :

SILNIK EW10J4

Dokręcić nakrętkę (2) na 20 danm .

Zablokować nakrętkę (2) .

WSZYSTKIE TYPY

Zamontować :

ABS

Zamontować czujnik koła .