B3DG0TK1 - 206 SILNIK TU1JP

DEMONTAŻ/MONTAŻ TYLNY WAHACZ

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] płyta (-).0539-J .

[2] Przyrząd centrujący (-).0539-K .

[3] Śruba dwustronna : Długość 225 mm (-).0539-M .

[4] Śruba dwustronna : Długość 265 mm (-).0539-N .

[5] Śruba dwustronna : Długość 280 mm (-).0539-L .

[6] Śruby (-).0539-P .


[7] Trzpienie gwintowane (-).0538-B1 .

[8] Długie nakrętki (-).0538-B2 .

[9] Nakrętki (-).0538-B3 .

[10] podkładki (-).0538-B4 .


[11] Pierścień oporowy (-).0539-U1 .

[12] Pierścień oporowy (-).0539-U2 .

[13] Przyrząd do blokowania (-).0526-J .

2 - DEMONTAŻ

UWAGA : montaż jednego wahacza wymaga demontażu-montażu drugiego wahacza .


Odłączyć linki hamulca ręcznego (1) na wysokości wieszaka silnika .

Zdemontować :

Podtrzymać wahacz przy pomocy podnośnika .

Wyjąć z zacisków :

Zdemontować tylną piastę ; BĘBEN .


Zdemontować czujnik (2) (w zależności od wyposażenia) .

Zdemontować cztery śruby mocujące (3) płyty hamulca, odsłonić ją i przytrzymać we wnęce na koło .


UWAGA : odciąć jak najbliżej brzegu, aby nie dotknąć osi .

Odciąć zewnętrzną tarczę łożyska (Z dwóch stron) .


Odsunąć krawędź zewnętrznego koszyka łożyska od wahacza .

Prawa strona .


Zamontować :


Zamontować :

Nasmarować gwinty płyty, końcówkę oraz styk śruby w (A) .

Założyć śrubę aż do oporu na centrowniku .

Dokręcić nakrętki .

Ściągnąć wahacz .

Zdemontować przyrządy .

Z lewej strony .


Zamontować :

Nasmarować gwinty płyty, końcówkę oraz styk śruby w (B) .

Założyć śrubę aż do oporu na centrowniku .

Dokręcić nakrętki .

Ściągnąć wahacz .

Zdemontować przyrządy .

3 - MONTAŻ

KONIECZNIE : przed zamontowaniem wahacza, wymienić łożyskaŁOŻYSKO TYPU BEZ LUZU .

Wyczyścić części przed ich zamontowaniem .


Sprawdzić, czy :

Nasmarować oś belki poprzecznej (Smarem typu TOTAL N3373) .


Przygotować przyrządy służące do montażu .

Dokręcić nakrętki łączące [8] gwintowanych trzpieni [7] .

3 - 1 - MONTAŻ 1 WAHACZA NA BELCE POPRZECZNEJ (Z LEWEJ STRONY)

Założyć zespół gwintowanych trzpieni w belce wahliwej .

Z przeciwnej strony .


Zamontować na gwintowanym trzpieniu [7] :

Od strony wahacza do założenia .

Wprowadzić wahacz do tylnej belki wahliwej .


Zamontować na gwintowanym trzpieniu [7] :

Dokręcić nakrętkę aby wcisnąć wahacz do belki wahliwej .

Wprawić wahacz w ruchy wahadłowe .

Ustawić wahacz w położeniu wciśnięcia .


Odległość (D) = 4.5 mm .

ZAMONTOWAĆ DRĄŻEK SKRĘTNY ; Powlec rowki drążka smarem esso norva 275 .

Położenie wahacza podane jest poprzez długość drążka skrętnego .

3 - 2 - MONTAŻ 2 WAHACZA NA BELCE POPRZECZNEJ (PRAWA STRONA)

Z przeciwnej strony .


Zamontować na gwintowanym trzpieniu [7] :

Od strony wahacza do założenia .

Wprowadzić wahacz do tylnej belki wahliwej .


Zamontować na gwintowanym trzpieniu [7] :

Dokręcić nakrętkę aby wcisnąć wahacz do belki wahliwej .

Ustawić wahacz w położeniu wciśnięcia .


Odległość (E) = 4.5 mm .

Zamontować drążek skrętny (Powlec rowki drążka smarem esso norva 275) .

Położenie wahacza podane jest poprzez długość drążka skrętnego .


Nałożyć warstwę smaru typu TOTAL N3373 w strefie (F) .


Zamontować : Blaszany korek, specyficzny - znajduje się w zestawie części zamiennych .

Zamontować :