B3DJ03A1 - 206

WYMIANA SPRĘŻYSTY WSPORNIK NA WAHACZU TYLNEJ BELKI POPRZECZNEJ

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1]Ściągacz FACOM U53 (K2 + T2) .


[2] korki do montażu (-).0539 F .

[3] podpora do montażu (-).0539 G .

[4] śruba z nakrętką (-).0539 B .

[5] Korek do demontażu (-).0539 E .

2 - DEMONTAŻ

Zdemontować tylne zawieszenie .


Zachować położenie elastycznego przegubu dzięki wcięciu (1) .


Rozciąć część gumową (A) elastycznego przegubu (1) na poziomie części metalowej (B) .


Odkleić elastyczny przegub przy pomocy przecinaka .


Zamontować przyrząd [1] na wahaczu belki poprzecznej .


Zdemontować elastyczny przegub (1) za pomocą narzędzi [1], [5] .

3 - MONTAŻ

Założyć nowy przegub elastyczny .

UWAGA : zachować położenie części .


Zamontować na elastycznym przegubie oraz belce tylnej poniższe przyrządy :

Dokręcić zespół aż do oporu obejmy pierścieniowej sprężystego wspornika na wahaczu tylnej belki poprzecznej .

Zamontować tylne zawieszenie .