B3DJ09K1 - 206

NAPRAWA TYLNE PIASTY (BĘBEN)

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Korek do demontażu i montażu łożyska piasty (-).0539 T .

2 - DEMONTAŻ

ZDEMONTOWAĆ TYLNĄ PIASTĘ .


Zdemontować zawleczkę (1a) lub pierścień sprężynujący zabezpieczający (1b) podtrzymujący łożysko .


Wyciągnąć łożysko przy pomocy przyrządu [1] .

3 - MONTAŻ

Wyczyścić piastę .

Użyć nowe oryginalne części, powlec je smarem .

Powlec smarem zewnętrzną część łożyska, aby ułatwić jego montaż .


Założyć łożysko aż do oporu przy pomocy przyrządu [1] .

Zamontować zawleczkę lub pierścień sprężynujący zabezpieczający podtrzymujący łożysko .

ZAMONTOWAĆ PIASTĘ BĘBNA .