B3ED0CK1 - 206

KONTROLA CIŚNIENIA WSPOMAGANIA KIEROWNICY

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


Kuferek (-).0710-ZZ zawierający :


[9] Klucz do przewodu wysokiego ciśnienia (-).0720-E .

2 - CZYNNOŚCI WSTĘPNE

UWAGA : podczas interwencji należy uważać, aby do obiegu nie przedostały się cząstki zanieczyszczające .

UWAGA : poprawne działanie przyrządu wymaga idealnej czystości płynu i elementów hydraulicznych .

Sprawdzić :

Opróżnić zbiornik oleju układu wspomagania kierownicy używając czystej strzykawki .


Odkręcić przewód (1) przy pomocy przyrządu [9] .

Zdemontować śrubę (2) .

Odsunąć przewód (1) .


Zamontować złącza [6] i [7] .

Dokręcić złączkę(i) [6] na 2 danm .

Podłączyć manometr [1] .

Kran [5] pozwala zamknąć zasilanie zaworu .

OBIEG HYDRAULICZNY NAPEŁNIĆ NOWYM OLEJEM I ODPOWIETRZYĆ .

Sprawdzić czy nie ma wycieków .

3 - CIŚNIENIE POMPY UKŁADU WSPOMAGANIA KIEROWNICY

Zamknąć kran [5] na 15 sekund .

Na przyspieszonych obrotach biegu jałowego (od 1200 do 1500 obr/min), ciśnienie powinno wynosić : 100 ń 5 bar .

Słabe ciśnienie pompy układu wspomagania kierownicy :

Prawidłowe ciśnienie pompy układu wspomagania kierownicy :

4 - KONTROLA SZCZELNOŚCI ZAWORU


Odłączyć od zaworu, obydwa przewody zasilania siłownika .

Założyć 2 korki na zawór [8], Dokręcanie na 0,8 danm .

Uzupełnić poziom oleju .

Kręcić powoli kierownicą od jednego skrajnego położenia do drugiego w celu opróżnienia siłownika .

Utrzymywać silnik na przyspieszonych obrotach biegu jałowego .

Skręcić kołami do oporu w jedną a potem w drugą stronę .

Ciśnienie powinno się wyregulować : 100 ń 5 bar .

Ciśnienie jest poprawne :

Ciśnienie jest niższe od podanych wartości :

Zestroić obieg .

Moment(y) dokręcania :

ODPOWIETRZYĆ OBIEG HYDRAULICZNY .

KONIECZNIE : sprawdzić obecność uszczelek na końcówkach przewodów zasilania zaworu-siłownika .