B3EG0DK1 - 206 KONWENCJONALNY UKŁAD KIEROWNICZY WSPOMAGANIE KIEROWNICY

DEMONTAŻ/MONTAŻ : DRĄŻKI UKŁADU KIEROWNICZEGO

1 - DEMONTAŻ

Ustawić samochód na podnośniku z dwiema kolumnami .

Zdemontować przednie koła .

{{N9010}} immobiliser la cr‚maillŠre de direction : PRZY POMOCY PRZYRZĄDU [1] .

KONIECZNIE : {{n9011}} l'outil [1] doit etre mis en place sur les dentures de la cremaillere, a gauche en direction a gauche, a droite en direction a droite .

{{N9012}} d‚bloquer l'‚crou de r‚glage du parall‚lisme .

Zdemontować nakrętkę z przegubu układu kierowniczego .

WYPIĄĆ PRZEGUB KULISTY UKŁADU KIEROWNICZEGO, PRZY POMOCY ŚCIĄGACZA [3] .

{{N9013}} d‚poser la rotule de direction .


Wyczepić przewód (1) z mieszka (2) (W zależności od wyposażenia) .


Zdemontować obejmę (3) .


Zdemontować obejmę (4) : Przy pomocy cienkiego śrubokręta (W zależności od wyposażenia) .


Wyciągnąć mieszek uszczelniający (2) .

UWAGA : użyć środka poślizgowego (smar TOTAL N3924 / N3945) .

{{O91381}} braquer … fond :

{{N9014}} tourner le volant en sens inverse de 1/8 de tour environ .


{{N9015}} DEPOSER LES 4 VIS [1A] DE L'OUTIL [1] .

{{N9016}} d‚visser de quelques tours les tiges filet‚es [1b] .


{{N9017}} mettre en place l'outil [1] sur la cr‚maillŠre, la plaque de l'outil c“t‚ denture et les appuis rotul‚s en partie basse (c“t‚ berceau) .


{{N9018}} positionner l'outil [1] le plus possible en bout de la denture de cr‚maillŠre et de maniŠre que les appuis rotul‚s de l'outil [1] puissent prendre contact sur des ‚l‚ments m‚caniques (berceau, barre antid‚vers...) .

WSPOMAGANIE KIEROWNICY KONWENCJONALNY UKŁAD KIEROWNICZY


{{N9019}} les rotules de l'outil [1] prennent appui sur le berceau .

{{N9020}} serrer les 4 vis [1a] de l'outil [1] .

KONIECZNIE : {{n9021}} visser a la main les tiges filetees [1b] afin de creer uniquement un simple appui des rotules de l'outil [1] sur le berceau .


{{N9024}} mettre en place l'outil [2] sur la bielle de connexion … remplacer .

UWAGA : {{n9025}} en cas de remplacement de la bielle de connexion cote oppose au pignon, deposer le soufflet mais laisser l'outil [1] en place du cote pignon .

{{O12884}} d‚poser la bielle de connexion : PRZY POMOCY PRZYRZĄDU [2] .

2 - MONTAŻ

{{O39491}} reposer la bielle de connexion sur la cr‚maillŠre .

{{N9026}} … l'aide de l'outil [2], serrer la bielle de connexion :

ZDEMONTOWAĆ PRZYRZĄD [1] .


Nasmarować (Smar TOTAL N3924 / N3945) :

UWAGA : nie smarować w (B) .


Założyć nowy mieszek (2) .

UWAGA : umieścić prawidłowo występy mieszka w (C) i (D) .

ZAMONTOWAĆ I DOKRĘCIĆ NOWĄ OPASKĘ PODTRZYMUJĄCĄ (4) PRZY POMOCY SZCZYPIEC OPASKOWYCH [4] .

Sprawdzić i wyregulować zbieżność .

KONIECZNIE : podłączyć przewód (1) do mieszka (2) (w zależności od wyposażenia) .


Zamontować :

{{N9027}} couple de serrage rotule de direction sur pivot :

Dokręcić śruby kół :

Wyregulować równoległość .