B3EG0IK1 - 206 WSPOMAGANIE KIEROWNICY

DEMONTAŻ/MONTAŻ ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] korki do montażu (-).0720-D .

[2] ściągacz bezwładnościowy (-).0316-A .


[3]Klucz sześciokątny 18 mm płaski .

2 - DEMONTAŻ

WSPOMAGANIE KIEROWNICY

Zdemontować :

KONIECZNIE : aby zabezpieczyć układ wspomagania kierownicy przed zanieczyszczeniami, zatkać plastikowymi korkami dwa otwory zaworu rozdzielającego oraz dwa przewody układu kierowniczego .


WSZYSTKIE TYPY

Zdemontować przewody zasilające (1), (2) .

Zatkać otwory (3), (4) .

Plastikowa śruba popychacza :

Plastikowa śruba popychacza :


Zdemontować śruby mocujące (6) .


WSPOMAGANIE KIEROWNICY

Dokręcić w imadle, wyposażonym w dwa uchwyty szczękowe :

WSZYSTKIE TYPY

Obrócić końcówkę zaworu aż do oporu na przekładni kierownicy :

Oznaczyć położenie osi końcówki zaworu (7a) względem korpusu (7b) oraz położenie przekładni kierownicy względem obudowy .

UWAGA : operacja uniemożliwi kierownicy ustawienie w linii .

Na odbojniku przekładni kierownicy kontynuować obracanie aż do ściągnięcia zaworu (7) z obudowy (Profil śrubowy koła zębatego spowoduje uniesienie zaworu) .


Zdemontować :

3 - MONTAŻ

Zamontować :


Nasmarować koło zębate przekładni kierownicy (9) (Smar TOTAL N3924/TOTAL N3945) .


Zrobić identyczne oznakowania na nowym zaworze, jak oznakowania na zaworze zdemontowanym .

Ustawić :


Wcisnąć zawór rozdzielający (7) przy pomocy przyrządów [1], [2] .

UWAGA : do wciśnięcia nie używać śrub mocujących zaworu .

WSPOMAGANIE KIEROWNICY

Dokręcić śruby (6) na 1.5 danm .


WSZYSTKIE TYPY

Założyć nowych okrągłych pierścieni uszczelniających (10) .


Zamontować przewody zasilające (1) oraz (2) .

Dokręcić :

Plastikowa śruba popychacza :

Plastikowa śruba popychacza :