B3EG0TK1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ MIESZEK PRZEKŁADNI KIEROWNICY

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] ściągacz przegubu (-).0709 .


[2] Szczypce opaskowe clic (-).0172-Z .

2 - DEMONTAŻ

Zdemontować koło od strony mieszka do wymiany .

Z lewej strony :

Zdemontować :


Odłączyć :

Zdemontować :


Wyczepić przewód (2) z mieszka (3) .


Zdemontować :


Wypiąć :


Wyciągnąć mieszek uszczelniający (3) .

3 - MONTAŻ


Nasmarować (Smar TOTAL N3924/TOTAL N3945) :


Założyć nowy mieszek (3) .

UWAGA : umieścić prawidłowo występy mieszka w (A) i (B) .

Zamontować i dokręcić nową opaskę podtrzymującą (5) przy pomocy szczypiec opaskowych [2] .

KONIECZNIE : podłączyć przewód (2) do mieszka (3) .


Zamontować :

Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do czynności demontażowych .

Dokręcić śruby kół na 8,5 danm .

Wyregulować równoległość .

WYREGULOWAĆ RÓWNOLEGŁOŚĆ .