B3EG11K1 - 206 WSPOMAGANIE KIEROWNICY

DEMONTAŻ/MONTAŻ ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] korki do montażu (-).0720-D .

[2] ściągacz bezwładnościowy (-).0316-A .

2 - DEMONTAŻ

Zdemontować :

UWAGA : aby zabezpieczyć układ wspomagania kierownicy przed zanieczyszczeniami, zatkać plastikowymi korkami dwa otwory zaworu rozdzielającego oraz dwa przewody układu kierowniczego .


Zdemontować przewody zasilające (1) - (2) .

Zatkać otwory (3) - (4) .

Poluzować śrubę (5) o kilka obrotów .


Zdemontować śruby mocujące (6) .


Zamocować mechanizm kierowniczy w imadle, wyposażonym w dwa uchwyty szczękowe .

Obrócić końcówkę zaworu aż do oporu na przekładni kierownicy :

Na odbojniku przekładni kierownicy kontynuować obracanie aż do ściągnięcia zaworu (7) z obudowy (Profil śrubowy koła zębatego spowoduje uniesienie zaworu) .


Zdemontować :

3 - MONTAŻ

Zamontować :


Nasmarować koło zębate przekładni kierownicy (9) (Smar TOTAL N3924/TOTAL N3945) .


Ustawić :


Wcisnąć zawór rozdzielający (7) przy pomocy przyrządów [1] - [2] .

UWAGA : do wciśnięcia nie używać śrub mocujących zaworu .

Dokręcić śruby (6) na 1.5 danm .


Założyć nowych okrągłych pierścieni uszczelniających (10) .


Zamontować przewody zasilające (1) oraz (2) .

Dokręcić :

Wyregulować luz popychacza przekładni kierownicy .