B3EG14K1 - 206

DEMONTAŻ - MECHANIZMU KIEROWNICZEGO

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] ściągacz przegubu (-).0709 .

[2] Przyrząd do wypinania przegubów 13 : (-).0216-G2 .

2 - DEMONTAŻ

Unieść i zablokować pojazd ze zwisającymi przednimi kołami .

Zdemontować :

Odłączyć przeguby układu kierowniczego przy pomocy ściągacza [1] .

WSPOMAGANIE KIEROWNICY

OPRÓŻNIĆ OBIEG HYDRAULICZNY .

UWAGA : aby zabezpieczyć układ wspomagania kierownicy przed zanieczyszczeniami, zatkać plastikowymi korkami dwa otwory zaworu rozdzielającego oraz dwa przewody układu kierowniczego .


WSZYSTKIE TYPY

Zdemontować śrubę (1) .

Wyciągnąć przegub układu kierowniczego wyciągając zawleczkę zabezpieczającą .

Zdemontować uszczelkę(2) .


SILNIK TU

Rura przednia układu wydechowego (3) .

WSZYSTKIE TYPY

Zdemontować :


Wypiąć łącznik (6), Przy pomocy przyrządu [2] .

Podtrzymać belkę silnika przy pomocy siłownika .

Zdemontować śruby (7) mocujące zawieszenia na nadwoziu .

Odsunąć belkę silnika od nadwozia o 80 mm .

Zdemontować :

Zdemontować mechanizm kierowniczy wyjmując go przez wnękę koła od strony kierowcy .

3 - MONTAŻ

Regularnie wymieniać :

WSPOMAGANIE KIEROWNICY

Regularnie wymieniać :


WSZYSTKIE TYPY

(DD) : Kierownica z prawej strony .

(DG) : Kierownica z lewej strony .

Sprawdzić, czy uszczelka (9) została prawidłowo umieszczona na zgrubieniu (A) w zależności od tego czy kierownica jest z lewej czy z prawej strony .


Nasmarować (Smar LUBRICOMET SP70) : :

WSPOMAGANIE KIEROWNICY

Sprawdzić czy przewód (10) został prawidłowo zamocowany i podłączony na mieszkach (11) .

WSZYSTKIE TYPY

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .

KONIECZNIE : dokręcić śrubę dwustronną 8 na 0,5 danm: moment dokręcenia większy od 0,5 danm mógłby uszkodzić mechanizm kierowniczy .

3 - 1 - MOMENT(Y) DOKRĘCANIA

Moment(y) dokręcania :

WSPOMAGANIE KIEROWNICY

NAPEŁNIĆ I ODPOWIETRZYĆ OBIEG HYDRAULICZNY .

UWAGA : do napełniania i uzupełniania poziomu w obiegu, używać nowego oleju .

WSZYSTKIE TYPY

Wyregulować równoległość .