B3EG15K1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ KOLUMNA KIEROWNICZA

1 - DEMONTAŻ


Zdemontować śrubę (1) .

PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PIROTECHNICZNE PASY BEZPIECZE„STWA

KONIECZNIE : wyłączyć centralny system poduszki powietrznej i pasów ; przestrzegać zasad bezpieczeństwa .

Zdemontować poduszkę powietrzną .


WSZYSTKIE TYPY

Poluzować śrubę (2) o kilka gwintów .

Wyciągnąć koło kierownicy ze swoich rowków naciskając ręcznie na obrzeże .

Wyprostować przednie koła .

Zdemontować śrubę (2) .

Zaznaczyć punkt na kierownicy jak również na kolumnie, aby przy ponownym montażu zapewnić prawidłowe położenie koła kierownicy względem kolumny .

Zdemontować koło kierownicy .

PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PIROTECHNICZNE PASY BEZPIECZE„STWA

Ostrożnie zdemontować kierownicę, aby przy okazji nie wyrwać złącza zasilającego .


WSZYSTKIE TYPY

Zdemontować :

PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PIROTECHNICZNE PASY BEZPIECZE„STWA

Rozłączyć i wyjąć złącza połączone ze stycznikiem obrotowym .

Zdemontować stycznik obrotowy .


WSZYSTKIE TYPY

Przy pomocy śrubokręta wypiąć i wyciągnąć moduł analogiczny (6) wyciągnąć go ze stacyjki kierownicy i zawiesić .


Wyjąć złącza (7) ze wspornika przełącznika zespolonego .


Zdemontować :


Odłączyć złącza (10), (11) .

Wyjąć wiązki zamocowane na osłonach (12) .

Wypiąć osłonę (12) w jej dolnej części .

Zdjąć osłonę (12) .


Wyciągnąć przegub układu kierowniczego wyciągając zawleczkę zabezpieczającą .


Zdemontować :

2 - MONTAŻ


UWAGA : kolumny kierownicze są dostarczone wraz z podkładką (15) unieruchamiającą przegub podczas transportu i przemieszczania .

UWAGA : wyciągnąć podkładkę (15) po zamontowaniu kolumny kierowniczej .

Postępować w odwrotnej kolejności jak podczas demontażu .


Podczas montażu kolumny kierowniczej na wsporniku, zachować kolejność następujących operacji :

PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PIROTECHNICZNE PASY BEZPIECZE„STWA

Zamontować i wyregulować stycznik obrotowy .

Włączyć system poduszek powietrznych .

Sprawdzić działanie kontrolki air bag .

WSZYSTKIE TYPY

Sprawdzić, czy urządzenia elektryczne działają prawidłowo .

Wykonać inicjację poszczególnych kalkulatorów .

Momenty dokręcania :