B3EI04K1 - 206

OPRÓŻNIENIE - NAPEŁNIENIE - ODPOWIETRZENIE OBIEG HYDRAULICZNY

1 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGA : podczas interwencji należy uważać, aby do obiegu nie przedostały się cząstki zanieczyszczające .

Do napełniania i uzupełniania poziomu w obiegu, używać nowego oleju .

Opróżnianie obiegu hydraulicznego musi być wykonane :

2 - WYMIANA (SPUST) PŁYNU

Odkręcić korek wlewu .

Zdemontować dolną osłonę zespołu napędowego (w zależności od wyposażenia) .Przy pomocy dźwigni, odsunąć kołnierz (2) od zaworu .

Zdemontować śrubę (1) .

Zdemontować kołnierz (2) .

UWAGA : uważać, aby nie uszkodzić zaworu .

Skierować przewody do zbiornika zewnętrznego .

Kręcić powoli układem kierowniczym od jednego odbojnika do drugiego w obydwu kierunkach .

Odczekać, aż cały olej wypłynie .

3 - NAPEŁNIENIE


Zamontować nowe uszczelki (3) .


Zamontować :

Dokręcić śrubę (1) na 2 danm .

Założyć dolną osłonę zespołu napędowego (w zależności od wyposażenia) .


(H) : Poziom maksymalny (Na gorąco) .

(C) : Poziom maksymalny (Na zimno) .

KONIECZNIE : do napełniania i uzupełniania poziomu w obiegu, używać nowego oleju .

Napełnić zbiornik układu wspomagania kierownicy na 10 mm powyżej oznakowanego stanu maksymalnego (A) .

Przy wyłączonym silniku, Kręcić powoli układem kierowniczym od jednego odbojnika do drugiego w obydwu kierunkach : Około 10 razy .

Napełnić na nowo zbiornik do poziomu maksymalnego (A) .

4 - ODPOWIETRZENIE

Pozostawić silnik na biegu jałowym przez 2 do 3 minut bez ruszania kierownicy .

Uzupełniać stan w miarę opadania poziomu .

Odpowietrzyć obieg obracając układ kierowniczy wielokrotnie we wszystkich kierunkach .

Uzupełniać stan w miarę opadania poziomu .

(A)Poziom maksymalny .

Uzupełnianie poziomu oleju powinno się odbywać przy wyłączonym silniku i ustawionych prosto kołach .