B3EK01K1 - 206

OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI WSPOMAGANIE KIEROWNICY ZE ZINTEGROWANYM SIŁOWNIKIEM


Naprawa będzie dotyczyć wspomagania kierownicy ze zintegrowanym siłownikiem .

Niezawodność mechanizmu będzie zależeć od jakości naprawy .

Skutki zanieczyszczenia obiegu :

Ogólne środki ostrożności :