B3FD3FK1 - 206

KONTROLA : OBIEG PODCIŚNIENIA

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Skrzynka DIAL 2000 :

[2] Skrzynka DEBI 2000 :

2 - PODŁĄCZENIE

2 - 1 - ZŁĄCZE ZATRZASKOWE PRZEWODU (1) DOSTĘPNE NA PRZEWODZIE LUB POMPIE PRÓŻNIOWEJ


Umieścić złącze 2 zaworów[2b] na wylocie pompy próżniowej lub kolektora wspomagania hamowania (1) .

Zamontować :

2 - 2 - ZŁĄCZE ZATRZASKOWE PRZEWODU NIEDOSTĘPNE NA PRZEWODZIE LUB POMPIE PRÓŻNIOWEJ (ZŁĄCZE TYPU NIE ZATRZASKOWEGO NA ZAWORZE (2))


Odłączyć przewód wspomagania (1) zaworu zwrotnego (2) .

Zamontować :

2 - 3 - ZŁĄCZE ZATRZASKOWE PRZEWODU (1) NIEDOSTĘPNE NA PRZEWODZIE LUB POMPIE PRÓŻNIOWEJ (ZŁĄCZE TYPU ZATRZASKOWEGO NA ZAWORZE (2))

Odłączyć przewód wspomagania (1) zaworu zwrotnego (2) .

Zamontować :

3 - CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Sprawdzić :

UWAGA : w celu odizolowania obwodu wspomagania hamulców, zacisn1‘ przewody 31cz1ce do wyposa¨enia do31czonego (elektrozaworów) .

UWAGA : wskazane wartości stanowią ciśnienie względne; kontrola musi odbywać się przy ciepłym silniku .

Zatrzymać silnik .

Upewnić się czy 2 zawory złącza [2b] są otwarte .

Nacisnąć dwanaście razy na pedał hamulca aby ustalić ciśnienie atmosferyczne we wzmacniaczu .

Wybrać menu : Wspomaganie hamowania na przyrządzie[1a] : Zatwierdzić (Patrz instrukcja obsługi) .

4 - KONTROLA SZCZELNOŚCI WZMACNIACZA

Silnik na biegu jałowym : Poczekać na wyrównanie ciśnienia .


Równocześnie :

KONIECZNIE : nie naciskać na pedał hamulca .

Zatrzymać silnik .

SILNIK TU DIESEL DW SILNIK EW10J4

Wartość kontrolna :

Jeżeli wartość jest odpowiednia :

UWAGA : jeżeli wartość jest właściwa, a pojazd przejawia oznaki nieprawidłowego działania, wymienić przewód (1) .


Jeżeli wartość jest nieodpowiednia :

Powtórzyć kontrolę .

Jeżeli wartość jest nieodpowiednia :

5 - KONTROLA CIŚNIENIA POMPY PRÓŻNIOWEJ


Otworzyć zawory (A) + (B) .

Nacisnąć dwanaście razy na pedał hamulca aby ustalić ciśnienie atmosferyczne we wzmacniaczu .

Zamknąć zawór (A) .

Wyzerować podstawę czasową przyrządu [1a] .

Uruchomić silnik (Obroty biegu jałowego) .

Otworzyć zawory (A) .

Wartość kontrolna :

Jeżeli wartość jest nieodpowiednia :

Ponownie dokonać kontroli .

Jeżeli wartość jest nieodpowiednia :

Zestroić obieg .

UWAGA : jeoeli wartooeci kontroli s1 prawid3owe, a pojazd nadal wykazuje objawy nieprawid3owego dzia3ania, skontrolowa‘ szczelnooe‘ wyposa¨enia do31czonego po31czonego z obwodem podcioenienia (u¨ywa‘ pompy rˆcznej typu NAUDER T 7050) .