B3FE03K1 - 206

KONTROLA - REGULACJA HAMULEC POSTOJOWY

1 - IDENTYFIKACJA


(A) : Strefa mocowania na podłodze .

(B) : Strefa mocowania na zbiorniku .

2 - KONTROLA

Unieść pojazd ze zwisającymi kołami .

Sprawdzić czy początek tarcia okładziny występuje od 2 ząbka .

Sprawdzić czy normalny skok eksploatacyjny nie przekracza 8 ząbków .

Jeżeli kontrole są nieprawidłowe :

3 - REGULACJA

Unieść pojazd ze zwisającymi kołami .

UWAGA : obieg główny musi być odpowietrzony .


Rozłączyć i odsunąć :

Zdemontować :

Ustawić dźwignię hamulca ręcznego kabiny w położeniu spoczynkowym .


Poluźnić linki ciągnione luzując nakrętkę (5) .

Poluzowany hamulec ręczny : Nacisnąć 40 razy na pedał hamulca (Przy pracującym silniku) .

Dokręcić lekko nakrętkę (5) aż do początku naprężenia linek .

Zaciągnąć normalnie około 10 razy dźwignię hamulca postojowego .

Umieścić dźwignię na 2 ząbku począwszy od położenia spoczynkowego .


Kręcić nakrętką (5) aż do uzyskania pierwszego styku z okładzinami hamulcowymi .

Sprawdzić czy normalny skok eksploatacyjny nie przekracza 8 ząbków .

Sprawdzić czy dwie linki ciągnione (6) na orczyku (7) przesuwają się razem .

Sprawdzić czy wszystkie koła poruszają się swobodnie przy nie zaciągniętym hamulcu postojowym .

Sprawdzić czy kontrolka hamulca postojowego zapala się od pierwszego ząbka skoku dźwigni .