B3FE04K1 - 206

KONTROLA - REGULACJA KOREKTOR SIŁY HAMOWANIA DOSTOSOWANY DO OBCIĄŻENIA

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Urządzenie kontrolne ciśnień hamowania (-).0808-ZY .

[2] Złącze podłączenia ciśnieniowego .

[3] Korek wlewowy zbiornika płynu hamulcowego .


[4]Zestaw szczypiec zawleczkowych typu FACOM 470 .


[5] Urządzenie ciśnieniowe typu CMBB-T 935 R .

2 - CZYNNOŚCI WSTĘPNE

Umieścić pojazd na podnośniku z czterema kolumnami (Aby ułatwić operację) .

Sprawdzić czy nie ma wycieku hydraulicznego .

Sprawdzić czy przewody nie są zaciśnięte .

Wyjąć z pojazdu wszelkie przedmioty mogące podnieść masę do wielkości większej niż 10 kg .


3 - STOSOWANE NARZĘDZIA

Wybór złącza gniazd ciśnienia [2] .

średnica i skok śruby odpowietrzania
przednie koło M7 x 100
tylne koło M7 x 100 (bębny bez abs - tarcze)
M8 x 125 (bębny z abs)

4 - KONTROLA SYMETRII CIŚNIENIA

4 - 1 - PODŁĄCZENIE


Podłączyć złączki ciśnieniowe [2] w miejsce śrub odpowietrzania a następnie przyrząd do kontroli ciśnienia [1] .

UWAGA : najdłuższy przewód elastyczny musi być podłączony do tylnego koła najbardziej oddalonego od siedzenia kierowcy .

Zamontować : Korek wlewowy [3] .

Wprowadzić do obiegu hamowania ciśnienie za pomocą przyrządu [5] .

UWAGA : możliwe jest ręczne wykonanie odpowietrzenia (pedałem) .

Odpowietrzać : Przyrząd do pomiaru ciśnienia [1] (Patrz instrukcja obsługi) .

4 - 2 - KONTROLA

Włączyć silnik .

KONIECZNIE : naciskać stopniowo na pedał hamulca .

Sprawdzić równowagę ciśnień pomiędzy tylnymi kołami .

Dopuszczalna różnica ciśnień : Ń 4 bar .

Jeżeli różnica ciśnień mieści się w granicach tolerancji: sprawdzić rozkład siły hamowania .

Jeżeli różnica ciśnień nie mieści się w granicach tolerancji: zmienić korektor .

Zdemontować złącze [2] tylnego koła znajdującego się najbliżej siedzenia kierowcy .

Zamontować śrubę odpowietrzania i odpowietrzyć układ .

5 - KONTROLA - REGULACJA ROZDZIAŁ SIŁY HAMUJĄCEJ

UWAGA : wykonać operację: kontrola symetrii ciśnienia przed realizacją następującej operacji .

5 - 1 - PODŁĄCZENIE


Podłączyć złącze ciśnienia [2] do koła znajdującego się najbliżej siedzenia kierowcy .

Połączyć przewód elastyczny narzędzia [1] do złącza [2] .

Odpowietrzać :

5 - 2 - KONTROLA - REGULACJA

Ustawić zalecane wartości zgodnie z danymi w rozdziale: wartości kontroli rozdziału siły hamowania .

W pojeździe, przy włączonym silniku, ustawić ciśnienie tylne dla ciśnienia przedniego równego 60 barów .

KONIECZNIE : należy uzyskać ciśnienie kontrolne naciskając stopniowo na pedał hamulca .

Porównać nastawione wartości (tablica/pojazd) .

Jeżeli ciśnienie tylne jest odpowiednie dla ciśnienia przedniego 60 bar :

Jeżeli ciśnienie tylne jest odpowiednie dla ciśnienia przedniego 100 bar :

Jeśli ciśnienie tylne jest nieodpowiednie dla ciśnienia przedniego 100 bar :

Jeśli ciśnienie tylne jest nieodpowiednie dla ciśnienia przedniego 60 bar :


Otwór (B) pozwala na zakładanie przyrządu [4] .

Założyć przyrząd [4] .

Poluzować śrubę (1) .

Manewrować sworzniem sprężyny :

Dokręcić śrubę (1) na 1.3 danm .

W pojeździe, przy włączonym silniku, ustawić ciśnienie tylne dla ciśnienia przedniego równego 60 barów .

Porównać nastawione wartości (tablica/pojazd) .

Powtarzać operacje regulacji aź do uzyskania właściwego ćiśnienia .

Aby sprawdzić prawidłowość działania korektora należy odczytać ciśnienie tylne dla ciśnienia przedniego wynoszącego 100 bar :

Po interwencji :

6 - WARTOŚCI KONTROLNE ROZKŁADU HAMOWANIA

6 - 1 - PRZYKŁAD

przykład(y) odczytanych wartości
linia 5 drzwi
numer silnika (kod typu) DW10 TD (RHY)
typ hamowania abs
średnica koła R14
poziom paliwa zbiornik paliwa 1/4
opcja (-e) (otwierany dach - zaczep przyczepy) otwierany dach

Wartości rozkładu odpowiadające odczytanemu przykładowi są następujące :

UWAGA : wartości wyrażone w barach z tolerancją : ń 2 bar .

6 - 2 - LINIA 3 DRZWI

z wyjątkiem : użytkowe
cechy szczególne pusty zbiornik
5 litrów
zbiornik wypełniony do 1/4
numer silnika
(kod typu)
typ hamowania średnica koła ciśnienie w przednich kołach = 60 ciśnienie w przednich kołach = 100 ciśnienie w przednich kołach = 60 ciśnienie w przednich kołach = 100
TU1JP
(HFY - HFZ)
bez abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 27 ciśnienie w tylnych kołach = 38 ciśnienie w tylnych kołach = 28 ciśnienie w tylnych kołach = 38
TU1JP
(HFY - HFZ)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 20 ciśnienie w tylnych kołach = 30 ciśnienie w tylnych kołach = 20 ciśnienie w tylnych kołach = 31
TU3JP
(KFX)
bez abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 28 ciśnienie w tylnych kołach = 39 ciśnienie w tylnych kołach = 29 ciśnienie w tylnych kołach = 39
TU3JP
(KFX)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 20 ciśnienie w tylnych kołach = 31 ciśnienie w tylnych kołach = 20 ciśnienie w tylnych kołach = 31
DW8
(WJZ)
bez abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 27 ciśnienie w tylnych kołach = 38 ciśnienie w tylnych kołach = 28 ciśnienie w tylnych kołach = 39
DW8
(WJZ)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 20 ciśnienie w tylnych kołach = 31 ciśnienie w tylnych kołach = 21 ciśnienie w tylnych kołach = 31
TU5JP
(NFZ)
bez abs R14 ciśnienie w tylnych kołach = 30 ciśnienie w tylnych kołach = 40 ciśnienie w tylnych kołach = 30 ciśnienie w tylnych kołach = 41
TU5JP
(NFZ)
abs R14 ciśnienie w tylnych kołach = 22 ciśnienie w tylnych kołach = 32 ciśnienie w tylnych kołach = 22 ciśnienie w tylnych kołach = 33
DW10TD
(RHY)
abs R14 ciśnienie w tylnych kołach = 31 ciśnienie w tylnych kołach = 41 ciśnienie w tylnych kołach = 31 ciśnienie w tylnych kołach = 42
EW10J4
(RFR)
abs R15 ciśnienie w tylnych kołach = 31 ciśnienie w tylnych kołach = 41 ciśnienie w tylnych kołach = 31 ciśnienie w tylnych kołach = 41
opcja (-e) :
- otwierany dach : + 1 bar
- działanie elektronicznej blokady rozruchu : + 2 bar

z wyjątkiem : użytkowe
cechy szczególne zbiornik wypełniony do 1/2 zbiornik wypełniony do 3/4
numer silnika
(kod typu)
typ hamowania średnica koła ciśnienie w przednich kołach = 60 ciśnienie w przednich kołach = 100 ciśnienie w przednich kołach = 60 ciśnienie w przednich kołach = 100
TU1JP
(HFY - HFZ)
bez abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 29 ciśnienie w tylnych kołach = 39 ciśnienie w tylnych kołach = 30 ciśnienie w tylnych kołach = 40
TU1JP
(HFY - HFZ)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 21 ciśnienie w tylnych kołach = 32 ciśnienie w tylnych kołach = 22 ciśnienie w tylnych kołach = 33
TU3JP
(KFX)
bez abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 30 ciśnienie w tylnych kołach = 41 ciśnienie w tylnych kołach = 31 ciśnienie w tylnych kołach = 42
TU3JP
(KFX)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 22 ciśnienie w tylnych kołach = 33 ciśnienie w tylnych kołach = 23 ciśnienie w tylnych kołach = 34
DW8
(WJZ)
bez abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 29 ciśnienie w tylnych kołach = 40 ciśnienie w tylnych kołach = 31 ciśnienie w tylnych kołach = 41
DW8
(WJZ)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 22 ciśnienie w tylnych kołach = 32 ciśnienie w tylnych kołach = 23 ciśnienie w tylnych kołach = 33
TU5JP
(NFZ)
bez abs R14 ciśnienie w tylnych kołach = 32 ciśnienie w tylnych kołach = 42 ciśnienie w tylnych kołach = 33 ciśnienie w tylnych kołach = 44
TU5JP
(NFZ)
abs R14 ciśnienie w tylnych kołach = 23 ciśnienie w tylnych kołach = 34 ciśnienie w tylnych kołach = 24 ciśnienie w tylnych kołach = 35
DW10TD
(RHY)
abs R14 ciśnienie w tylnych kołach = 32 ciśnienie w tylnych kołach = 43 ciśnienie w tylnych kołach = 34 ciśnienie w tylnych kołach = 44
EW10J4
(RFR)
abs R15 ciśnienie w tylnych kołach = 32 ciśnienie w tylnych kołach = 43 ciśnienie w tylnych kołach = 34 ciśnienie w tylnych kołach = 44
opcja (-e) :
- otwierany dach : + 1 bar
- działanie elektronicznej blokady rozruchu : + 2 bar

z wyjątkiem : użytkowe
cechy szczególne zbiornik pełny
numer silnika
(kod typu)
typ hamowania średnica koła ciśnienie w przednich kołach = 60 ciśnienie w przednich kołach = 100
TU1JP
(HFY - HFZ)
bez abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 31 ciśnienie w tylnych kołach = 42
TU1JP
(HFY - HFZ)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 23 ciśnienie w tylnych kołach = 34
TU3JP
(KFX)
bez abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 33 ciśnienie w tylnych kołach = 43
TU3JP
(KFX)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 24 ciśnienie w tylnych kołach = 35
DW8
(WJZ)
bez abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 32 ciśnienie w tylnych kołach = 43
DW8
(WJZ)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 24 ciśnienie w tylnych kołach = 35
TU5JP
(NFZ)
bez abs R14 ciśnienie w tylnych kołach = 34 ciśnienie w tylnych kołach = 45
TU5JP
(NFZ)
abs R14 ciśnienie w tylnych kołach = 26 ciśnienie w tylnych kołach = 36
DW10TD
(RHY)
abs R14 ciśnienie w tylnych kołach = 35 ciśnienie w tylnych kołach = 45
EW10J4
(RFR)
abs R15 ciśnienie w tylnych kołach = 34 ciśnienie w tylnych kołach = 45
opcja (-e) :
- otwierany dach : + 1 bar
- działanie elektronicznej blokady rozruchu : + 2 bar

użytkowe
cechy szczególne pusty zbiornik
5 litrów
zbiornik wypełniony do 1/4
numer silnika
(kod typu)
typ hamowania średnica koła ciśnienie w przednich kołach = 60 ciśnienie w przednich kołach = 100 ciśnienie w przednich kołach = 60 ciśnienie w przednich kołach = 100
TU1JP
(HFY - HFZ)
abs R13 ciśnienie w tylnych kołach = 19 ciśnienie w tylnych kołach = 30 ciśnienie w tylnych kołach = 20 ciśnienie w tylnych kołach = 30
TU3JP
(KFX)
abs R13 ciśnienie w tylnych kołach = 20 ciśnienie w tylnych kołach = 30 ciśnienie w tylnych kołach = 20 ciśnienie w tylnych kołach = 31
DW8
(WJZ)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 19 ciśnienie w tylnych kołach = 29 ciśnienie w tylnych kołach = 19 ciśnienie w tylnych kołach = 30

użytkowe
cechy szczególne zbiornik wypełniony do 1/2 zbiornik wypełniony do 3/4
numer silnika
(kod typu)
typ hamowania średnica koła ciśnienie w przednich kołach = 60 ciśnienie w przednich kołach = 100 ciśnienie w przednich kołach = 60 ciśnienie w przednich kołach = 100
TU1JP
(HFY - HFZ)
abs R13 ciśnienie w tylnych kołach = 21 ciśnienie w tylnych kołach = 31 ciśnienie w tylnych kołach = 22 ciśnienie w tylnych kołach = 32
TU3JP
(KFX)
abs R13 ciśnienie w tylnych kołach = 21 ciśnienie w tylnych kołach = 32 ciśnienie w tylnych kołach = 22 ciśnienie w tylnych kołach = 33
DW8
(WJZ)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 20 ciśnienie w tylnych kołach = 31 ciśnienie w tylnych kołach = 21 ciśnienie w tylnych kołach = 32

użytkowe
cechy szczególne zbiornik pełny
numer silnika
(kod typu)
typ hamowania średnica koła ciśnienie w przednich kołach = 60 ciśnienie w przednich kołach = 100
TU1JP
(HFY - HFZ)
abs R13 ciśnienie w tylnych kołach = 23 ciśnienie w tylnych kołach = 33
TU3JP
(KFX)
abs R13 ciśnienie w tylnych kołach = 23 ciśnienie w tylnych kołach = 34
DW8
(WJZ)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 22 ciśnienie w tylnych kołach = 33

6 - 3 - LINIA 5 DRZWI

z wyjątkiem : użytkowe
cechy szczególne pusty zbiornik
5 litrów
zbiornik wypełniony do 1/4
numer silnika
(kod typu)
typ hamowania średnica koła ciśnienie w przednich kołach = 60 ciśnienie w przednich kołach = 100 ciśnienie w przednich kołach = 60 ciśnienie w przednich kołach = 100
TU1JP
(HFY - HFZ)
bez abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 29 ciśnienie w tylnych kołach = 39 ciśnienie w tylnych kołach = 29 ciśnienie w tylnych kołach = 40
TU1JP
(HFY - HFZ)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 21 ciśnienie w tylnych kołach = 32 ciśnienie w tylnych kołach = 22 ciśnienie w tylnych kołach = 32
TU3JP
(KFX)
bez abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 30 ciśnienie w tylnych kołach = 41 ciśnienie w tylnych kołach = 31 ciśnienie w tylnych kołach = 41
TU3JP
(KFX)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 22 ciśnienie w tylnych kołach = 33 ciśnienie w tylnych kołach = 23 ciśnienie w tylnych kołach = 33
DW8
(WJZ)
bez abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 29 ciśnienie w tylnych kołach = 40 ciśnienie w tylnych kołach = 30 ciśnienie w tylnych kołach = 40
DW8
(WJZ)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 21 ciśnienie w tylnych kołach = 32 ciśnienie w tylnych kołach = 22 ciśnienie w tylnych kołach = 32
TU5JP
(NFZ)
bez abs R14 ciśnienie w tylnych kołach = 31 ciśnienie w tylnych kołach = 41 ciśnienie w tylnych kołach = 31 ciśnienie w tylnych kołach = 42
TU5JP
(NFZ)
abs R14 ciśnienie w tylnych kołach = 23 ciśnienie w tylnych kołach = 33 ciśnienie w tylnych kołach = 23 ciśnienie w tylnych kołach = 34
DW10TD
(RHY)
abs R14 ciśnienie w tylnych kołach = 31 ciśnienie w tylnych kołach = 42 ciśnienie w tylnych kołach = 32 ciśnienie w tylnych kołach = 42
opcja (-e) :
- otwierany dach : + 1 bar
- działanie elektronicznej blokady rozruchu : + 2 bar

z wyjątkiem : użytkowe
cechy szczególne zbiornik wypełniony do 1/2 zbiornik wypełniony do 3/4
numer silnika
(kod typu)
typ hamowania średnica koła ciśnienie w przednich kołach = 60 ciśnienie w przednich kołach = 100 ciśnienie w przednich kołach = 60 ciśnienie w przednich kołach = 100
TU1JP
(HFY - HFZ)
bez abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 31 ciśnienie w tylnych kołach = 41 ciśnienie w tylnych kołach = 32 ciśnienie w tylnych kołach = 42
TU1JP
(HFY - HFZ)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 23 ciśnienie w tylnych kołach = 33 ciśnienie w tylnych kołach = 24 ciśnienie w tylnych kołach = 34
TU3JP
(KFX)
bez abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 32 ciśnienie w tylnych kołach = 43 ciśnienie w tylnych kołach = 33 ciśnienie w tylnych kołach = 44
TU3JP
(KFX)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 24 ciśnienie w tylnych kołach = 35 ciśnienie w tylnych kołach = 25 ciśnienie w tylnych kołach = 35
DW8
(WJZ)
bez abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 31 ciśnienie w tylnych kołach = 42 ciśnienie w tylnych kołach = 32 ciśnienie w tylnych kołach = 43
DW8
(WJZ)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 23 ciśnienie w tylnych kołach = 33 ciśnienie w tylnych kołach = 24 ciśnienie w tylnych kołach = 35
TU5JP
(NFZ)
bez abs R14 ciśnienie w tylnych kołach = 33 ciśnienie w tylnych kołach = 43 ciśnienie w tylnych kołach = 34 ciśnienie w tylnych kołach = 45
TU5JP
(NFZ)
abs R14 ciśnienie w tylnych kołach = 24 ciśnienie w tylnych kołach = 35 ciśnienie w tylnych kołach = 25 ciśnienie w tylnych kołach = 36
DW10TD
(RHY)
abs R14 ciśnienie w tylnych kołach = 33 ciśnienie w tylnych kołach = 43 ciśnienie w tylnych kołach = 34 ciśnienie w tylnych kołach = 45
opcja (-e) :
- otwierany dach : + 1 bar
- działanie elektronicznej blokady rozruchu : + 2 bar

z wyjątkiem : użytkowe
cechy szczególne zbiornik pełny
numer silnika
(kod typu)
typ hamowania średnica koła ciśnienie w przednich kołach = 60 ciśnienie w przednich kołach = 100
TU1JP
(HFY - HFZ)
bez abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 33 ciśnienie w tylnych kołach = 44
TU1JP
(HFY - HFZ)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 25 ciśnienie w tylnych kołach = 35
TU3JP
(KFX)
bez abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 35 ciśnienie w tylnych kołach = 45
TU3JP
(KFX)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 26 ciśnienie w tylnych kołach = 36
DW8
(WJZ)
bez abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 34 ciśnienie w tylnych kołach = 45
DW8
(WJZ)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 25 ciśnienie w tylnych kołach = 36
TU5JP
(NFZ)
bez abs R14 ciśnienie w tylnych kołach = 35 ciśnienie w tylnych kołach = 46
TU5JP
(NFZ)
abs R14 ciśnienie w tylnych kołach = 26 ciśnienie w tylnych kołach = 37
DW10TD
(NFZ)
abs R14 ciśnienie w tylnych kołach = 35 ciśnienie w tylnych kołach = 46
opcja (-e) :
- otwierany dach : + 1 bar
- działanie elektronicznej blokady rozruchu : + 2 bar

użytkowe
cechy szczególne pusty zbiornik
5 litrów
zbiornik wypełniony do 1/4
numer silnika
(kod typu)
typ hamowania średnica koła ciśnienie w przednich kołach = 60 ciśnienie w przednich kołach = 100 ciśnienie w przednich kołach = 60 ciśnienie w przednich kołach = 100
TU1JP
(HFY - HFZ)
abs R13 ciśnienie w tylnych kołach = 21 ciśnienie w tylnych kołach = 31 ciśnienie w tylnych kołach = 21 ciśnienie w tylnych kołach = 32
DW8
(WJZ)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 20 ciśnienie w tylnych kołach = 31 ciśnienie w tylnych kołach = 21 ciśnienie w tylnych kołach = 31

użytkowe
cechy szczególne zbiornik wypełniony do 1/2 zbiornik wypełniony do 3/4
numer silnika
(kod typu)
typ hamowania średnica koła ciśnienie w przednich kołach = 60 ciśnienie w przednich kołach = 100 ciśnienie w przednich kołach = 60 ciśnienie w przednich kołach = 100
TU1JP
(HFY - HFZ)
abs R13 ciśnienie w tylnych kołach = 22 ciśnienie w tylnych kołach = 33 ciśnienie w tylnych kołach = 23 ciśnienie w tylnych kołach = 24
DW8
(WJZ)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 22 ciśnienie w tylnych kołach = 32 ciśnienie w tylnych kołach = 23 ciśnienie w tylnych kołach = 34

użytkowe
cechy szczególne zbiornik pełny
numer silnika
(kod typu)
typ hamowania średnica koła ciśnienie w przednich kołach = 60 ciśnienie w przednich kołach = 100
TU1JP
(HFY - HFZ)
abs R13 ciśnienie w tylnych kołach = 24 ciśnienie w tylnych kołach = 35
DW8
(WJZ)
abs R13 / R14 ciśnienie w tylnych kołach = 24 ciśnienie w tylnych kołach = 35