B3FG0WK1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ TYLNE KLOCKI HAMULCOWE (ZACISK HAMULCA BENDIX, SERIA 4G)

1 - ZALECANE NARZĘDZIA


[1] Szczypce typu FACOM D60A .

2 - DEMONTAŻ

Wyjąć filtr ze zbiornika płynu hamulcowego .

Opróżnić częściowo zbiornik płynu hamulcowego używając czystej strzykawki .

Zamontować : Filtr .


Zdemontować zawleczkę (1), klin (2) .

Zdemontować klocki hamulcowe .


Sprawdzić wzrokowo :

Wymienić uszkodzone części .


UWAGA : zniknięcie rowka (A) wskazuje na bezwzględną konieczność wymiany klocków .

Dokładnie wyczyścić brzegi tłoka (3), zacisk (6), tarczę hamulca właściwym rozpuszczalnikiem (Typ HENKEL) .


Obrócić i popchnąć tłok do oporu w gnieździe ( Przy pomocy przyrządu [1]) .

3 - MONTAŻ


KONIECZNIE : ustawić tłok (3) w taki sposób, aby oznaczenie (B) znajdowało się poziomo powyżej lub poniżej rowka (C) tłoka .

Założyć wewnętrzny klocek (Wraz ze sprężyną) .

UWAGA : wewnętrzny klocek posiada występ .


Założyć zewnętrzny klocek (Wraz ze sprężyną) .

Doprowadzić obydwa klocki do zetknięcia się na górnej krawędzi (7) strzemienia rozpieracza .

Zablokować przy pomocy klina (2) .

Założyć nową końcówkę oporową (1) .

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego i uzupełnić w razie konieczności .

Wykonać kilka próbnych hamowań przed rozpoczęciem jazdy .

Zaciągnąć normalnie około 10 razy dźwignię hamulca postojowego .

Dokręcić śruby kół na 8.5 danm .