B3FG1HK1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ HAMOWANIA

1 - DEMONTAŻ


Rozłączyć złącze (1) .

Zdemontować stycznik ociągając za niego .

2 - MONTAŻ

Nacisnąć pedał hamulca postojowego .

Wprowadzić do końca stycznik na jego wsporniku .

Docisnąć ręką do oporu pedał hamulca .

Stycznik powinien powrócić wraz z pedałem i wyregulować się .

Podłączyć złącze (1) .

Włączyć zapłon .

Sprawdzić czy światła stopu palą się poprawnie .