B3FG1ZK1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ STRZEMIONA ROZPIERACZY TYLNYCH HAMULCÓW (ZACISK BOSCH SERIA 4G)

1 - DEMONTAŻ


PoluŒnić linki hamulca ręcznego .

Odłączyć linkę hamulca postojowego od dźwigni (1) .

Odłączyć przewód (4) .

Zatkać przewód hamulcowy .

KONIECZNIE : zatkać otwór strzemienia rozpieracza .

Zdemontować :

2 - MONTAŻ


Zamontować zacisk hamulca .

UWAGA : zamontować 2 nowe śruby (2)-(3) (powleczone wstępnie preparatem "frein filet" ) .

UWAGA : zachować wyznaczoną kolejność .

Dokręcić śrubę (2) 11 danm .

Dokręcić śrubę (3) 11 danm .

Ponownie połączyć :

Dokręcanie na 1.5 danm .

Posmarować gniazdo końcówki linki hamulca postojowego na dźwigni (1) .

Podłączyć linę (1)hamulca postojowego do dźwigni .

Odpowietrzyć układ hamulcowy .

Dokręcić śruby kół na 8.5 danm .

Wyregulować hamulec ręczny .