B3FG20K1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ KLOCKI PRZEDNIEGO HAMULCA (ZACISK BOSCH SERIA 5)

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Szczypce FACOM D60 A .

2 - DEMONTAŻ

Wyjąć filtr ze zbiornika płynu hamulcowego .

OPRÓŻNIĆ CZĘŚCIOWO ZBIORNIK PŁYNU HAMULCOWEGO UŻYWAJĄC CZYSTEJ STRZYKAWKI .

Zamontować :


Zdemontować śrubę (1) .


Przesunąć zacisk (2) .

Zdemontować klocki hamulcowe .

Sprawdzić wzrokowo :

Sprawdzić : ZUŻYCIE TARCZY .

Upewnić się, czy przesuwanie się kolumienek zaciskowych jest możliwe .

Wymienić uszkodzone części .

3 - MONTAŻ

Wyczyścić :


Popchnąć tłok do oporu w gnieździe przy pomocy szczypiec typu FACOM D60 A [1] .

Zamontować klocki hamulcowe .


Opuścić zacisk (2) .

UWAGA : manipulować delikatnie zaciskiem, aby nie zablokować górnej kolumienki .

Zamontować śrubę (1) nową (powleczoną wstępnie preparatem "frein filet") .

Dokręcić śrubę (1) 3 danm .

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego i uzupełnić w razie konieczności .

KONIECZNIE : wykonać kilka próbnych hamowań przed rozpoczęciem jazdy (delikatnie i stopniowo) .