B3FG21K1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ SZCZĘKI TYLNYCH HAMULCÓW (LUCAS)

1 - ZALECANE NARZĘDZIA


[1] Szczypce do cylindra koła .

[2] Szczypce do demontażu montażu sprężyn szczęk hamulców .

[3] Klucz do demontażu montażu tarczek podtrzymujących szczęki hamulców .

[4] Przyrząd do blokowania nakrętek (-).0526 J .

2 - DEMONTAŻ

Naprawiać strona po stronie .

ZDEMONTOWAĆ PIASTĘ BĘBNA .

KONIECZNIE : odnieść się do odpowiedniej gamy .


Zdemontować :

Przesunąć do przodu zespół pierścieni, mechanizm automatycznej eliminacji luzów i sprężynę (6) .

Odłączyć linkę hamulca ręcznego .


Umieścić przyrząd [1] na cylindrze siłownika koła .

UWAGA : uważać, aby nie uszkodzić osłon mieszkowych cylindra koła .

ABS

Odsunąć czujnik układu abs (7) .

WSZYSTKIE TYPY

Sprawdzić :

Wymienić siłownik wysprzęgający koła (w razie konieczności) .

3 - MONTAŻ


Wyczyścić klocki hamulcowe (Środkiem typu HENKEL) .

Regularnie wymieniać : Uszczelkę (8) .

Nasmarować :


Sprawdzić, czy rolka systemu kasującego automatycznie nadmiar luzu obraca się swobodnie .

Doprowadzić do położenia początkowego system automatycznej kompensacji luzu .

Ustawić prawidłowo mechanizm automatycznej kompensacji luzu :

Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do czynności demontażowych .

ABS

Zamontować czujnik (7) .

Warunki dokręcania (Czujnik (7)) :


WSZYSTKIE TYPY

Zamontować :

Dokręcić nakrętkę (9) na 20 danm .

Zablokować nakrętkę (9) przy pomocy przyrządu [4] .

ODPOWIETRZYĆ OBIEG HYDRAULICZNY (w razie konieczności) .

Nacisnąć bardzo mocno około 30 razy na pedał hamulca (Silnik pracujący, łagodnie i stopniowo) .

3 - 1 - MOMENTY DOKRĘCANIA

Przewód hamulca siłownika wysprzęgającego koła : 1,5 danm .

Śruby mocujące kół : 8.5 danm .


Warunki dokręcania (Nakrętka (9)) :

Warunki dokręcania (Śruba (10)) :

Warunki dokręcania (Śruby mocujące cylindrów koła) :