B3FG23K1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ JARZMA PRZEDNICH HAMULCÓW BOSCH

1 - DEMONTAŻ


Zdemontować koło .

ZDEMONTOWAĆ KLOCKI HAMULCOWE .

Rozłączyć : Przewód elastyczny hamulca na przewodzie sztywnym .

Zachować jarzmo (1) .

Zatkać przewód hamulcowy .

Zdemontować przewód elastyczny hamulca .


Zdemontować :

2 - MONTAŻ

Zdemontować rozpieracz wraz ze wspornikiem .

Zamontować 2 nowe śruby (2) (powleczone wstępnie preparatem "frein filet" )) .

Dokręcić śruby (2) na 10.5 danm .

Zamontować :

Zamontować :

UWAGA : uważać by nie skręcić przewodu elastycznego hamulca .

Odpowietrzyć układ hamulcowy .

ZAMONTOWAĆ KLOCKI HAMULCOWE .

Zamontować koło .

Dokręcić śruby koła : 8.5 danm .

UWAGA : sprawdzić czy przewód elastyczny nie dotyka koła kiedy koło jest maksymalnie wychylone, jeżeli nie ma to miejsca, zamontować przewód elastyczny hamulca .