B3FG25K1 - 206

DEMONTAŻ/MONTAŻ SZCZĘKI TYLNYCH HAMULCÓW (BOSCH)

1 - ZALECANE NARZĘDZIA


[1] Szczypce do cylindra koła .

[2] Szczypce do demontażu montażu sprężyn szczęk hamulców .

[3] Klucz do demontażu montażu tarczek podtrzymujących szczęki hamulców .

[4] Przyrząd do blokowania nakrętek (-).0526J .

2 - DEMONTAŻ

Naprawiać strona po stronie .

ZDEMONTOWAĆ PIASTĘ BĘBNA .


Zdemontować :

UWAGA : uważać, aby nie uszkodzić osłon mieszkowych cylindra koła .

Odłączyć linkę hamulca ręcznego .


Umieścić przyrząd [1] na cylindrze siłownika koła .

Sprawdzić :

Wymienić siłownik wysprzęgający koła (w razie konieczności) .

Wymienić : Bęben (w razie konieczności) .

3 - MONTAŻ


Wyczyścić klocki hamulcowe (Środkiem typu HENKEL) .

Regularnie wymieniać :

Nasmarować :


Sprawdzić, czy rolka systemu kasującego automatycznie nadmiar luzu obraca się swobodnie .

KONIECZNIE : ustawić prawidłowo (B) rolkę systemu aytomatycznie kasującego nadmiar luzu .

Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do czynności demontażowych .


Zamontować :

Dokręcić nakrętkę (5) na 20 danm .

Zablokować nakrętkę (5) przy pomocy przyrządu [4] .

Odpowietrzyć obieg hydrauliczny (w razie konieczności) .

Nacisnąć bardzo mocno około 30 razy na pedał hamulca (Silnik pracujący, łagodnie i stopniowo) .

3 - 1 - MOMENTY DOKRĘCANIA

Przewód hamulca siłownika wysprzęgającego koła : 1.5 danm .


Warunki dokręcania (Śruba (6)) :

Warunki dokręcania (Nakrętka (5)) :

Warunki dokręcania (Śruby mocujące cylindrów koła) :

Śruby mocujące kół :