B3FI05K1 - 206

OPRÓŻNIENIE - NAPEŁNIENIE - ODPOWIETRZENIE UKŁAD HAMULCOWY

1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE


[1] Korek wlewowy : Zbiornik płynu hamulcowego (-).0810 .

Używać przyrządu do automatycznego odpowietrzania, z homologacją peugeot .

2 - OPRÓŻNIANIE

Wyciągnąć filtr ze zbiornika płynu hamulcowego .

Opróżnić zbiornik płynu hamulcowego przy pomocy czystej strzykawki .

Zamontować filtr zbiornika płynu hamulcowego .

3 - NAPEŁNIENIE

KONIECZNIE : stosować wyłącznie nowy płyn hamulcowy, nie emulgowany; unikać wprowadzenia jakichkolwiek zanieczyszczeń do układu hydraulicznego .

Używać wyłącznie homologowanych i zalecanych płynów hydraulicznych : DOT 4 .

Wymieniać płyn hamulcowy w rozpieraczach odpowietrzając układ aż do momentu wypływania czystego płynu .

UWAGA : podczas operacji odpowietrzania : czuwać nad utrzymaniem poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku i uzupełniać go .

4 - ZALECENIA DOTYCZĄCE ODPOWIETRZANIA UKŁADU HAMULCOWEGO

Po wykonanej naprawie pompy hamulcowej lub bloku abs odpowietrzyć w kolejności :

Po interwencji na strzemieniu rozpieracza lub cylindrze koła, odpowietrzyć w kolejności :

UWAGA : w przypadku demontażu-montażu pompy hamulcowej, zaleca się zakończyć odpowietrzanie automatyczne odpowietrzaniem ręcznym .

ABS

Dostarczane bloki hydrauliczne są już wstępnie wypełnione ; Istnieje więc możliwość wykonania :

Jeżeli odpowietrzenie układu nie jest zadowalające, można odpowietrzyć blok abs przy pomocy przyrządu diagnostycznego TEP 92, DIAG 2000, zgodnie z podanymi przez niego wskazówkami .

Użycie przyrządu diagnostycznego będzie konieczne w przypadku, gdy jednocześnie będzie miało miejsce następujących warunków :

WSZYSTKIE TYPY

5 - ODPOWIETRZENIE

KONIECZNIE : włączyć silnik .

UWAGA : przestrzegać kolejności odkręcania śrub odpowietrzających .

5 - 1 - ODPOWIETRZENIA AUTOMATYCZNEGO

Założyć przyrząd [1] na zbiornik płynu hamulcowego .

Podłączyć przyrząd [1] do jednego z urządzeń automatycznego odpowietrzania, homologowanego PEUGEOT .

Odpowietrzyć układ zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia .

5 - 2 - ODPOWIETRZENIA RĘCZNEGO (PRZY POMOCY PEDAŁU)

Do tej operacji potrzebnych jest dwóch operatorów .

Podłączyć przezroczysty przewód do śruby odpowietrzającej .

Powoli naciskać na pedał hamulca .

Odkręcić śrubę odpowietrzającą .

Przytrzymać pedał wciśnięty do oporu .

Zakręcić śrubę odpowietrzającą .

Poczekać, aż pedał powróci samodzielnie na swoje miejsce .

Powtarzać operację aż do momentu, gdy płyn hamulcowy zacznie wypływać czysty i bez pęcherzyków powietrza .

Postępować w ten sam sposób z pozostałymi kołami .