C4AH13F1 - 206

WYMIANA PRZEDNI SŁUPEK

UWAGA : wszystkie oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone metodą cynkowania elektrolitycznego przez wyspecjalizowany warsztat .

KONIECZNIE : przestrzegać podstawowych przepisów bhp (zakładanie maski z pochłaniaczem oparów organicznych - praca w strefie z wentylacją .

1 - OPERACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wymiana :

Demontaż -montaż :

Demontaż - montaż okładziny :

Odsłonić :

2 - IDENTYFIKACJA CZĘŚCI ZAMIENNEJ


Bok kabiny w przedniej części .


Wzmocnienie zespolonego przedniego słupka .


Przednie wzmocnienie boku kabiny .


Wspornik uszczelki rynienki ściekowej .


Boczny wspornik maskownicy przedniej szyby .

3 - KOMPOZYCJA (SKŁAD)


(1) Bok kabiny w przedniej części .

(2) Wspornik uszczelki rynienki ściekowej .

(3) Boczny wspornik maskownicy przedniej szyby .

(4) Wzmocnienie ogranicznika otwarcia drzwi .

(5) Podstawa widełek ogranicznika otwarcia drzwi .

(6) Kątownik mocujący przedniego błotnika .

(7) Przedłużenie zamknięcia podłużnicy .

(8) Górne wzmocnienie zawiasu przedniego słupka .

(9) Rozpórka (Przedni słupek) .

(10) Dolne wzmocnienie zawiasu przedniego słupka .

(11) Wzmocnienie słupka przedniego .

(12) Śruba rzymska .

(13) Podstawa (Górne wzmocnienie zawiasu przedniego słupka) .

(14) Śruba rzymska .

(15) Podstawa (Dolne wzmocnienie zawiasu przedniego słupka) .

(16) Przednie wzmocnienie boku kabiny .

4 - CZĘŚCI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI METODY


Bok kabiny w przedniej części .


Wzmocnienie zespolonego przedniego słupka .


Przednie wzmocnienie boku kabiny .


Wspornik uszczelki rynienki ściekowej .


Boczny wspornik maskownicy przedniej szyby .

5 - PRZYGOTOWANIE NOWYCH CZĘŚCI


Wykonać otwór o średnicy 6.5 mm dla póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .


Wyznaczyć a następnie odciąć przy pomocy ściernicy o grubości 1 mm (Wycięcie definitywne) .


Wykonać otwór o średnicy 6.5 mm dla póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .


Wykonać otwór o średnicy 6.5 mm dla póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .


Wykonać otwór o średnicy 6.5 mm dla póŒniejszego zgrzewania punktami korkowymi .

6 - WYCINANIE


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .

Zdemontować element .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wykroić przez punktowe frezowanie .


Wyznaczyć a następnie odciąć przy pomocy ściernicy o grubości 1 mm (Według A) (Wycięcie prowizoryczne) .

Wykroić przez punktowe frezowanie (Według B) .


Wyznaczyć a następnie odciąć przy pomocy ściernicy o grubości 1 mm (Wycięcie prowizoryczne) .

Zdemontować element .


Wykroić przez punktowe frezowanie .

Zdemontować element .

7 - WYPIĘCIE


Przygotować krawędzie styku .

Zabezpieczyć krawędzie zgrzewalną powłoką również na nowych częściach .

8 - DOPASOWANIE


Zamontować :

Sprawdzić luzy .


Sprawdzić luz : X = 1395 ± 1 mm .


Zdemontować :

Wyznaczyć wykrój .


Wyznaczyć wykrój .


Wykończyć wykrój (Wycięcie definitywne) .


Wykończyć wykrój (Wycięcie definitywne) .

9 - SPAWANIE


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według A) .

SPAWAĆ ELEKTRYCZNIE PUNKTOWO (Według B), Z wyposażeniem : ab1 .


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według C) .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .

SPAWAĆ ELEKTRYCZNIE PUNKTOWO (Według D), Z wyposażeniem : ab1 .


SPAWAĆ ELEKTRYCZNIE PUNKTOWO, Z wyposażeniem : ab1 .


Spawanie szwem sukcesywnym w atmosferze obojętnej (Według E) .

Zeszlifować spawy .

SPAWAĆ ELEKTRYCZNIE PUNKTOWO (Według F), Z wyposażeniem : ab1 .


Spawanie szwem sukcesywnym w atmosferze obojętnej .

Zeszlifować spawy .


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej (Według G) .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .

SPAWAĆ ELEKTRYCZNIE PUNKTOWO (Według H), Z wyposażeniem : ab1 .


SPAWAĆ ELEKTRYCZNIE PUNKTOWO, Z wyposażeniem : ab1 .


Zamontować boczny wspornik maskownicy przedniej szyby .

Sprawdzić wymiar .


Sprawdzić wymiar .


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .


Zamontować wspornik rynienki ściekowej .

Sprawdzić wymiar .


Wycentrować okrągłe otwory w stosunku do otworów podłużnych, w celu prawidłowego ustawienia rynienki .


Spawać punktami korkowymi w atmosferze obojętnej .

Obrobić ściernicą punkty korkowe .

10 - WYKOŃCZENIE


Wykończyć cyną .

11 - SZCZELNOŚĆ


Nałożyć kit do wygładzania pędzlem .

12 - ZABEZPIECZENIE


Nałożyć warstwę zabezpieczającą przed uderzeniami kamieni .


Nałożyć natryskiem płynny wosk .